Quickbit deltog vid investerarkonferens

Quickbit var inbjudna av en amerikansk investmentbank baserad i New York att presentera bolaget vid en virtuell investerarkonferens. Konferensen hölls den 27 april och riktade sig uteslutande till institutionella amerikanska investerare. Under konferensen presenterade Quickbits VD Serod Nasrat och Simon Afeworki, Head of Finance, bolaget. I anslutning till konferensen höll Quickbit dessutom ett antal enskilda möten med amerikanska institutioner.

Quickbit kommer successivt att utöka sin närvaro vid olika kapitalmarkandsevent från och med första kvartalet räkenskapsåret 2021/2022. Samtliga event som bolaget kommer att delta i kommer att synliggöras i bolagets finansiella kalender.

För ytterligare information kontakta:
P-A Nyman, Head of Investor Relations, Quickbit eu AB (publ)
pa@quickbit.com
+46 70 813 22 02