Quickbit eu AB (publ) antar utdelningspolicy

Extra bolagsstämman i Quickbit eu AB (publ) (”Quickbit”) den 22 maj 2023 beslutade att ge styrelsen i uppdrag att fastställa en utdelningspolicy för Quickbit. Styrelsen för Quickbit har idag, den 13 december 2023, beslutat att fastställa följande utdelningspolicy.

  • Styrelsens främsta prioritet är att se till att Quickbit har en finansiell ställning som är tillräckligt stark för att stödja både organisk tillväxt och selektiva förvärv. Dessutom vill Quickbit upprätthålla en stark balansräkning. Utbetalningen av kapital till aktieägarna skall anpassas till resultatutveckling och kassaflöde samtidigt som hänsyn tas till bolagets tillväxtmöjligheter och finansiella ställning.
  • Bolagets ambition är att 40 – 60 procent av bolagets rörelseresultat efter skatt ska delas ut till aktieägarna fyra gånger per år (kvartalsvis) från utgången av räkenskapsår 2025/2026.

För ytterligare information kontakta:

Daniel Sonesson, VD

+ 46 73 530 30 25
ir@quickbit.com 

————————————

Quickbit är ett svenskt fintechbolag som grundades 2016 med målet att förenkla för fler människor och företag att använda kryptovaluta i sin vardag. Idag erbjuder Quickbit säkra och användarvänliga produkter för såväl e-handlare som kunder. Med hittills över €1 miljard i transaktioner genomförda på blockchain, har Quickbit redan möjliggjort och stärkt användningen av kryptovalutor för individer runt om i världen. Quickbit är sedan juli 2019 noterat på NGM Nordic SME. För mer information, besök www.quickbit.com