QuickBit eu AB (publ) beslutar om avstämningsdag till den 5 juni 2019 avseende tilldelning av teckningsoptioner till tidigare optionsinnehavare

För att anpassa erbjudandet i den unit som utgavs 2017 till villkoren i bolagets förestående spridningsemission har, som tidigare aviserats i pressmeddelande den 12 april 2019, styrelsen i Quickbit eu AB (publ) beslutat att med avvikelse från aktieägares företrädesrätt vederlagsfritt emittera och tilldela 500 000 teckningsoptioner till innehavarna av de totalt 1 000 000 teckningsoptioner som utgavs. Teckningsoptionerna är nu registrerade hos Bolagsverket och avstämningsdag för erhållande av teckningsoptionerna är av styrelsen beslutad till den 5 juni 2019.  Teckningsoptionerna allokeras till serie TO1.  

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jörgen Eriksson, VD, QuickBit, jorgen.eriksson@quickbit.eu, 070-681 2777

 

 

QuickBit eu AB (publ) är ett svenskt, publikt fintechbolag som utvecklar tekniklösningar för kryptovalutor och blockchain för den global marknaden.

QuickBit ger sina kunder möjlighet att använda kryptovaluta för snabb, enkel och säker e-handel och erbjuder e-handlare blockchain-säkrade lösningar som minimerar risken för bedrägerier.

Bolaget grundades av internationellt verksamma svenska entreprenörer med bred erfarenhet av innovativa lösningar till den globala finansindustrin.

QuickBit är en snabbväxande startup med visionen att bli det naturliga valet för e-handlare som vill kunna erbjuda kryptovaluta som ett säkert betalningsmedel.