QuickBit eu AB (publ) har av Nordic Growth Market NGM AB erhållit villkorat godkännande för notering på Nordic MTF

QuickBit eu AB (publ) (”QuickBit”) har av Nordic Growth Market NGM AB erhållit villkorat godkännande för notering på Nordic MTF. Preliminärt datum för första handelsdag är torsdag den 2019-07-11. Aktierna i QuickBit kommer att handlas under kortnamnet QBIT. Teckningsoptioner kommer att handlas under kortnamnet QBIT TO1.

QuickBit är ett svenskt fintechbolag som utvecklar tekniklösningar för krypto-valutor och blockchain för den globala marknaden. QuickBit ger sina kunder möjlighet att använda kryptovaluta för snabb, enkel och säker e-handel och erbjuder e-handlare blockchain-säkrade lösningar. QuickBit eu AB (publ) har sitt säte i Stockholm och är moderbolag till QuickBit Limited, ett helägt, operativt dotterbolag i Gibraltar.

”QuickBit har fört ett målinriktat arbete för att notera aktierna på en marknadsplats och en marknadsnotering hos NGM är ett strategiskt viktigt steg för Bolaget. Noteringen har i syfte att skapa en större transparens i QuickBit och kring kryptovaluta och blockchain. Sen är en noterad miljö självklart en viktig kvalitetsstämpel för bolaget och kommer vara en viktig komponent i dialogen med många av våra kunder. Vi är mycket glada för detta besked och ser fram emot den 11 juli 2019” säger Bengt Lagergren, styrelseordförande QuickBit.

Bolagets rådgivare inför noteringen och Mentor är Eminova Fondkommission AB.

Noteringsbeslutet är villkorat av att QuickBit uppfyller de formella noteringskraven på att (i) ha säkrat rörelsekapital för en period om tolv (12) månader och (ii) ha minst trehundra (300) aktieägare från första handelsdag på Nordic MTF samt (iii) att ingen ny information framkommer som påverkar bolagets uppfyllelse av noteringskraven. 

Första handelsdag är beräknad till den 11 juli 2019. Aktierna i QuickBit eu AB (publ) kommer att handlas under kortnamnet QBIT. Teckningsoptioner kommer att handlas under kortnamnet QBIT TO1.

Nordic MTF är NGM:s nordiska tillväxtmarknad, anpassad för att ge unga och växande bolag tillgång till kapitalmarknaden via en professionell handelsplattform och rådgivarstöd i form av anslutna Mentorer. Nordic MTF drivs i samma handelssystem som NGM:s övriga marknader och kan därmed nås av investerare via samtliga våra nordiska och internationella börsmedlemmar.

För ytterligare information kontakta:
Jörgen Eriksson, vd, QuickBit eu AB (publ), jorgen.eriksson@quickbit.eu, +46-70-681 2777