QuickBit eu AB: Uppdaterad information om förberedelserna för listning

Jörgen Eriksson, nyutsedd vd för QuickBit eu AB, kommenterar Bolagets listningsprocess:

“QuickBit har tidigare gjort uttalanden kring listning av bolaget på lämplig handelsplats under året 2018. Verksamheten har under våren och sommaren utvecklats i en riktning och omfattning som avvek från de planer som Bolaget tidigare presenterat. Särskilt har Bolagets verksamhet och etableringen av det operativa dotterbolaget i Gibraltar prioriterats. Ledningen och styrelsen gjorde bedömningen att listning inte kunde bli aktuell innan dessa åtgärder genomförts. 

Dessa förändringar har nu hanterats, och vi kan därmed återigen fokusera på listningprocessen på en lämplig handelsplats. Vi ser fram emot att inom kort presentera vår växande verksamhet på ett tydligt och genomarbetat sätt, och intensifierar därmed förberedelserna för listning av QuickBit, med målet att detta ska ske före årets slut.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jörgen Eriksson, VD, QuickBit, jorgen.eriksson@quickbit.eu, 070-681 2777