Quickbit förvärvar två B2B produktplattformar – möjliggör ökad lönsamhet och tillväxt

Genom förvärvet får Quickbit tillgång till två plattformar med kompletterande produkter i Quickbits B2B-erbjudande. Köpet innefattar fulla IP-rättigheter och ger tillgång till en ny kunddatabas innehållandes e-handlare. Köpeskillingen uppgår till 4,5 mEUR och finansieras i sin helhet med egen kassa samt förväntas bidra till Quickbits intäkter och resultat i Q2 ‘22/23. Förvärvsavtalet har ingåtts med Parman Enterprises UK Limited.

Produkterna kommer att ge tillgång till en ny kunddatabas innehållande e-handlare och förenklar checkout-processen för både e-handlare och konsumenter. Den ena produkten möjliggör betalningar till e-handlare genom en fiat-till-krypto-lösning för de konsumenter som inte har en kryptoplånbok. Den andra produkten möjliggör betalningar till e-handlare genom en krypto-till-fiat-lösning för de konsumenter som redan innehar en kryptoplånbok, antingen via Quickbit App eller via en annan leverantör av kryptoplånböcker.

Genom de nya produkterna kommer Quickbit att ges stor potential att växa in i nya segment inom e-handel på B2B-sidan. Produkterna kommer att bidra till nya tillväxtmöjligheter och ökad lönsamhet.

Jag är glad att meddela att vi nu utökar vår produktportfölj med två nya B2B-produktplattformar i framkant som ytterligare stärker och breddar vårt erbjudande. De här två produktplattformarna ger oss en god möjlighet att växa snabbare och med ökad lönsamhet. Vi kompletterar nu vårt B2B-erbjudande med nya produkter och öppnar upp för nya segment som samtidigt ger oss möjlighet att växa inom existerande segment. Genom förvärvet tar vi ännu ett stort steg mot att förenkla användningen av kryptovaluta i människors och företags vardag”, säger Hammad Abuiseifan, VD i Quickbit.

Transaktionen i sammandrag:

Quickbit köper två B2B-produkter av Parman, ett bolag som utvecklar mjukvara. Köpeskillingen uppgår till 4,5 mEUR och finansieras i sin helhet med egen kassa. Om vissa kommersiella milstolpar uppnås kan köpeskillingen öka med 1 mEUR i två steg. Tillträde till produkterna förväntas ske i september då båda produkterna är fullt integrerade i Quickbits infrastruktur. Produkterna förväntas bidra till Quickbits resultat i Q2 ’22/23 och bidra till ökad tillväxt och högre lönsamhet. 

Not: fiat är en valuta som ges ut av en institution eller stat vars värde inte är beroende av en råvara

För ytterligare information kontakta:

Hammad Abuiseifan, VD

+ 46 73 095 87 12
hammad@quickbit.com

————————————

Quickbit är ett svenskt fintechbolag, som grundades 2016 med målet att förenkla för fler människor och företag att använda kryptovaluta i sin vardag. Idag erbjuder Quickbit säkra och användarvänliga produkter för såväl e-handlare som kunder. Med hittills över €900 miljoner i transaktioner genomförda på blockchain, har Quickbit redan möjliggjort och stärkt användningen av kryptovalutor för individer runt om i världen. Quickbit är sedan juli 2019 noterat på NGM Nordic SME. För mer information, besök www.quickbit.com

Denna information är sådan information som Quickbit eu AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 augusti 2022 klockan 12.00.