Quickbit ger uppdatering kring styrelsens avsikt att föreslå en riktad nyemission till vissa styrelseledamöter, ledande befattningshavare och vissa andra anställda i bolaget

Quickbit eu AB (publ) meddelar idag, den 14 november 2023, att styrelsen i Quickbit inte längre har för avsikt att föreslå en nyemission till vissa styrelseledamöter, ledande befattningshavare och vissa andra anställda i bolaget som varit belagda med handelsförbud under den nyligen genomförda företrädesemissionen. Detta då dessa personer istället avser utreda möjligheten att, tillsammans med ytterligare intressenter, förvärva en väsentlig andel av de aktier som tecknats av garanterna i företrädesemissionen.

Den 31 oktober meddelade Quickbit att styrelsen hade för avsikt att föreslå en riktad nyemission, till liknande villkor som i den nyligen genomförda företrädesemissionen, till styrelseledamöter, ledande befattningshavare och vissa andra anställda som varit belagda med handelsförbud under teckningsperioden. Totalt hade styrelsen, ledningen och vissa anställda en önskan om att teckna ca 2,4 miljoner aktier till ett värde av ca 1 miljon kronor, varav ca 1,8 miljoner aktier eller ca 750 000 kronor utan företräde. Styrelsen avser inte längre att föreslå en sådan riktad nyemission med anledning av att de aktuella personerna, tillsammans med en utökad krets av intressenter, i stället har för avsikt att förvärva en väsentlig andel av de aktier som tecknats av garanterna i företrädesemissionen.

Styrelsen anser att detta förfarande är mer fördelaktigt för bolagets aktieägare jämfört med nyttan av den likvid som hade kommit bolaget till del vid en riktad nyemission.

För ytterligare information kontakta:

Peter Liljeroos, Styrelseordförande

+ 46 10-222 53 33
ir@quickbit.com 

————————————
Quickbit är ett svenskt fintechbolag som grundades 2016 med målet att förenkla för fler människor och företag att använda kryptovaluta i sin vardag. Idag erbjuder Quickbit säkra och användarvänliga produkter för såväl e-handlare som kunder. Med hittills över €1 miljard i transaktioner genomförda på blockchain, har Quickbit redan möjliggjort och stärkt användningen av kryptovalutor för individer runt om i världen. Quickbit är sedan juli 2019 noterat på NGM Nordic SME. För mer information, besök www.quickbit.com