QuickBit inbjudet av Mentor Sverige för att motivera ungdomar

QuickBits finanschef Simon Afeworki var inbjuden som huvudtalare när Mentor Sveriges och TUI Care Foundations projekt, Youth Academy, på Hökarängsskolan utanför Stockholm avslutades. Syftet med projektet var att stärka elevernas självkänsla och framtidstro.

Mentor Sverige är en ideell organisation som arbetar med mentorskap för ungdomar i åldern 13-17 år. Syftet är att ge ungdomar ökad självkänsla samt kraft att växa genom mentorskap och därigenom stärka dem i att fatta positiva beslut, vilket bland annat innebär att välja bort våld och droger.

Mentor Sverige har tillsammans med TUI Care Foundation genomfört ett projekt, Youth Academy, där 190 högstadieelever på Hökarängsskolan utanför Stockholm deltagit i workshops sen hösten 2019. Syftet med projektet är att stärka elevernas självkänsla och framtidstro. Som avslutning på detta projekt var Simon Afeworki, finanschef på QuickBit, inbjuden av Mentor Sverige som huvudtalare. Simons tal handlade om vikten att våga drömma om framtiden samt hur kraftfullt det är att stärka sin självkänsla.

  • Det här var lika roligt som det är viktigt. Det var självklart att ta tillfället att tala till 190 högstadieelever om vikten att ha framtidsdrömmar samt att ta hjälp av familj, vänner och lärare för att uppnå dem. Jag har stor respekt för det viktiga arbete Mentor Sverige gör och jag ser det som QuickBits ansvar att göra vad vi kan för att bidra till att våra ungdomar är välmående, motiverade och får förutsättningar att nå sin fulla potential. Jag kan bara uppmana fler företag att göra samma sak, säger Simon Afeworki.

QuickBit kommer fortsättningsvis att vara involverad i liknande projekt. Nästa gång blir den 28 april när Mentor Sverige har bjudit in QuickBit som huvudtalare vid avslutning av ytterligare ett högstadieprojekt.

Om Mentor Sverige
Mentor Sverige är en ideell organisation som arbetar med mentorskap för ungdomar, och har som vision en värld där unga får växa och utvecklas hälsosamt och drogfritt. Mentor Sverige ingår i Mentor Foundation som grundades 1994 och är det internationella nätverket för de olika mentorländerna. Initiativet till Mentor Foundation kom från H.M. Drottning Silvia i samråd med Världsorganisationen WHO och organisationen startades med en grundtanke om att ungdomar behöver vuxna förebilder. Sedan starten 1994 har Mentor nått över 2,5 miljoner barn och ungdomar.

För mer information om Mentor Sverige, besök www.mentor.se

Om Youth Academy
Youth Academy är Mentor Sveriges och TUI Care Foundations globala projekt som genom workshops stärker självkänsla, inkludering och engagemang bland ungdomar i socialt utsatta områden. Programmet ger kunskap i personlig utveckling och inkludering genom grupparbeten kring självkänsla och positivt beslutsfattande samt normer och fördomar. Det innehåller även ett arbetslivsförberedande moment där deltagare blir coachade inom karriär och framtid.

För mer information om Youth Academy, besök https://mentorinternational.org/youth-academy/

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
QuickBit eu AB (publ)
Per-Anders Nyman, Head of Investor Relations & Communication
E-post: pa@quickbit.eu
Telefon: +46 708 13 22 02

————————————
QuickBit är ett svenskt fintechbolag som utvecklar tekniklösningar för kryptovalutor och blockchain för den globala marknaden. QuickBit ger sina kunder möjlighet att använda kryptovaluta för snabb, enkel och säker e-handel och erbjuder e-handlare blockchain-säkrade lösningar. QuickBit eu AB (publ) har sitt säte i Stockholm och är moderbolag till QuickBit Limited, ett helägt, operativt dotterbolag i Gibraltar.

RELEASE