Quickbit inför kostnadsbesparingsprogram med ambition att kraftigt sänka operativa kostnader

Quickbit meddelar idag att en översyn av verksamhet och organisation har genomförts i syfte att reducera kostnader. Som ett led i översynen inleder Quickbit ett kostnadsbesparings- program som innebär en effektivisering av verksamheten och personalnedskärningar.

Quickbit har kontinuerligt arbetat med kostnadsbesparingar under en period, men inleder nu ett kostnadsbesparingsprogram som kommer att pågå under 2023 för att ytterligare reducera kostnader. Ambitionen är att förenkla och strömlinjeforma organisatoriska processer. Som en följd av detta kommer Quickbit inte längre att hålla livesända presentationer i samband med kvartalsrapporter framöver. Samtidigt kommer personalstyrkan att reduceras med en tredjedel framöver, främst inom supportfunktioner. 

Besparingsprogrammet innebär även ett ökat fokus på kassagenererande verksamhet i syfte att öka kassaflödet från den löpande verksamheten och förbättra kassapositionen. Quickbit har en stark tilltro till sina produkter som på sikt kommer att bidra till en starkare finansiell position. 

”Vi har sedan jag tog över som Interim VD verkställt den strategiska översynen som påbörjades förra året, i syfte att reducera kostnader och effektivisera verksamheten. Jag är övertygad om att det här kommer att göra Quickbit starkare, samtidigt som det frigör kapital som på sikt kommer att göra att vi kan fokusera fullt på expansionen av våra högklassiga produkter”, säger Daniel Sonesson, Interim VD i Quickbit.

Thomas Engdahl, Head of Tech, har i samband med översynen på egen begäran valt att lämna ledningsgruppen samt sin roll på Quickbit. Thomas sista arbetsdag blir 10 mars 2023. Martin Samuelsson, Head of Product, får i samband med detta ett utökat ansvar och intar rollen Head of Product & Tech.

För ytterligare information kontakta:

Daniel Sonesson, Interim VD

+ 46 73 530 30 25
ir@quickbit.com 

Denna information är sådan information som Quickbit eu AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 23 februari 2023 klockan 08.30 (CET).

————————————
Quickbit är ett svenskt fintechbolag som grundades 2016 med målet att förenkla för fler människor och företag att använda kryptovaluta i sin vardag. Idag erbjuder Quickbit säkra och användarvänliga produkter för såväl e-handlare som kunder. Med hittills över €1 miljard i transaktioner genomförda på blockchain, har Quickbit redan möjliggjort och stärkt användningen av kryptovalutor för individer runt om i världen. Quickbit är sedan juli 2019 noterat på NGM Nordic SME. För mer information, besök www.quickbit.com