Quickbit informerar kring styrelsens och vissa anställdas teckning av aktier i samband med, och efter, företrädesemissionen

Quickbit meddelar idag att personer i styrelsen, ledningen och vissa andra anställda i Quickbit har meddelat bolaget sin avsikt att delta för sina respektive andelar i företrädesemissionen. Dessa personer har även uttryckt en önskan om att teckna fler aktier än sina respektive pro-rata andelar. 

Styrelseledamöter har meddelat sin avsikt att försvara sina pro-rata andelar i emissionen uppgående till cirka 770 000 aktier och uppgett önskemål om att teckna ytterligare cirka 430 000 aktier  i Quickbit.

Personer i ledningen och vissa anställda har meddelat sin avsikt att försvara sina pro-rata andelar i emissionen uppgående till cirka 80 000 aktier och uppgett önskemål om att teckna ytterligare cirka 1, 1 miljoner aktier i Quickbit.

Totalt avser styrelsen, ledningen och vissa anställda att teckna ca 2,4 miljoner aktier till ett värde av ca 1 miljon kronor. 

På grund av den förskjutna tidsplanen för företrädesemissionen kommer teckningsperioden avslutas och tilldelning ske i början av november, dvs inom den period som insynspersoner är belagda med handelsförbud inför kommande kvartalsrapport. Detta handelsförbud omfattar även deltagande i nyemissioner, förutom de aktier man som befintlig aktieägare kan teckna med företräde. Detta medför att personer i styrelsen, ledningen och anställda med insyn i kommande rapport inte har möjlighet att teckna sig för fler aktier än sin pro-rata andel inom ramen för denna företrädesemission.

I syfte att möjliggöra för dessa personer att förvärva önskat antal aktier avser styrelsen att föreslå för beslut på årsstämman 2023 om en riktad nyemission till dessa personer med liknande villkor som i den nu pågående företrädesemissionen.

För ytterligare information kontakta:

Daniel Sonesson, VD

+ 46 73 530 30 25
ir@quickbit.com 

————————————
Quickbit är ett svenskt fintechbolag som grundades 2016 med målet att förenkla för fler människor och företag att använda kryptovaluta i sin vardag. Idag erbjuder Quickbit säkra och användarvänliga produkter för såväl e-handlare som kunder. Med hittills över €1 miljard i transaktioner genomförda på blockchain, har Quickbit redan möjliggjort och stärkt användningen av kryptovalutor för individer runt om i världen. Quickbit är sedan juli 2019 noterat på NGM Nordic SME. För mer information, besök www.quickbit.com