Quickbit ingår avtal med SafeCharge – ny inlösenpartner

Quickbit har ingått avtal med SafeCharge som ytterligare inlösenpartner vid sidan av bolagets nuvarande samarbetspartners. SafeCharge är ett helägt dotterbolag till den kanadensiska betaltjänstleverantören Nuvei och står under tillsyn och reglering av Cyperns Centralbank. Avtalet gäller från och med 1 december 2020 och erbjuder Quickbit attraktiva villkor, bland annat att inga likvida medel behöver avsättas löpande vid inlösen av transaktioner med betalkort.

Quickbit ingår avtal med SafeCharge som blir ytterligare en inlösenpartner vid sidan av bolagets nuvarande partners. SafeCharge grundades 2006, är baserade på Cypern och står under tillsyn och reglering av Cyperns Centralbank. Bolaget är ett helägt dotterbolag till det kanadensiska bolaget Nuvei, ett globalt betaltjänstbolag. Safecharge är ett så kallat e-money institute och är även medlemmar av VISA och Mastercard samt har samarbete med Union Pay International och American Express.

Avtalet gäller från 1 december 2020 och genom avtalet med SafeCharge erbjuds Quickbit attraktiva villkor då inga löpande avsättningar av likvida medel som säkerhet för korttransaktioner krävs. Avtalet innebär också att Quickbit nu adderar ytterligare en inlösenpartner, vilket är viktigt i syfte att kunna hantera en högre framtida transaktionsvolym. Quickbit fortsätter att även arbeta med bolagets nuvarande inlösenpartners, däribland Decta Limited.

  • Jag är glad att ha ingått avtal med SafeCharge. Vi adderar nu ytterligare en samarbetspartner för inlösen av transaktioner med betalkort, vilket är viktigt då vi står inför en ökad transaktionsvolym de kommande kvartalen. Det är också positivt att vi minskar vår leverantörsrisk ytterligare och tillför en partner som SafeCharge med stark ställning och räckvidd. Att ha flera leverantörer och samtidigt bästa möjliga villkor kring våra transaktionsflöden är avgörande för att säkerställa fortsatt hög tillväxt och lönsamhet, säger Serod Nasrat, vd Quickbit.

För ytterligare information kontakta:
Serod Nasrat, VD, Quickbit eu AB (publ)
serod@quickbit.com
+46 73 157 63 33
 

————————————

Quickbit är ett svenskt fintechbolag som grundades 2016 med målet att fler människor och företag ska använda kryptovaluta i sin vardag. Idag erbjuder Quickbit lösningar för e-handlare att ta betalt i kryptovaluta och kommer framöver även att lansera lösningar för människor att enkelt kunna använda kryptovaluta i sin vardag. Våra drygt 40 medarbetare finns på fyra ställen – Stockholm, Gibraltar, Tallinn och Lahore i Pakistan. Quickbit är sedan juli 2019 noterat på NGM Nordic SME. Läs mer på https://quickbit.com

Denna information är sådan information som Quickbit eu AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 november 2020 klockan 12.25.

Release