QuickBit ingår strategiskt samarbete med Onfido

QuickBit har ingått ett strategiskt samarbete med Onfido som erbjuder lösningar för digital identifiering samt validering av kunders identitet. Samarbetet stärker väsentligen användarupplevelsen för kunder och skapar en stark plattform för QuickBit att få nya kunder på. Samtidigt ökar enkelheten att uppfylla kundkännedom (KYC) i alla marknader där kryptovaluta är accepterat.

QuickBit har ingått ett strategiskt viktigt samarbete med Onfido. Onfido är ett amerikanskt företag som har en världsledande lösning för digital verifiering och validering av identiteter. Bolaget har kunder över hela världen, däribland neobanken Revolut, kryptobörsen Bitstamp och betalningsförmedlaren Remitly.

Samarbetet innebär att QuickBit får tillgång till Onfidos världsledande tjänster inom verifiering av ID-handlingar (pass, körkort, nationella ID-kort osv) men även biometrisk analys i realtid genom foto och video. Samarbetet omfattar även tjänster inom riskbaserad AI som jämför video och bilder mot tidigare inskickade ID-handlingar, vilket ger både användare och QuickBit ett förstärkt skydd mot stulna eller förfalskade ID-handlingar.

Samarbetet med Onfido är en viktig milstolpe för QuickBit att på ett bättre sätt kunna förhindra ID-bedrägerier och säkerställa god kundkännedom (KYC) samtidigt som användarvänligheten ökar på alla marknader där eID inte är etablerat. Därmed får QuickBit en stark plattform att nå en mängd nya användare på geografiska marknader globalt sett där eID inte används idag men där kryptovaluta är accepterat. På samtliga dessa marknader kommer registreringsprocessen för nya kunder väsentligen förenklas genom att med digital verifiering göra det enklare att nå full regelefterlevnad. Detta gynnar både QuickBit och användarna.

  • Jag är mycket nöjd att inleda ett samarbete med Onfido som kompletterar det nyligen inledda samarbetet med Scrive perfekt. Det innebär nu att QuickBit har en komplett lösning för verifiering av identiteter med hög användarvänlighet på samtliga marknader över hela världen där kryptovaluta är accepterat. Genom att erbjuda kunder starka identifieringsverktyg samt ytterligare förstärka det med biometrisk autentisering kommer vi på ett friktionsfritt sätt säkerställa full regelefterlevnad genom hela kundresan utan att kompromissa på säkerhet och hastighet när nya kunder anskaffas. De båda samarbetena ger oss en stark och effektiv plattform för skala upp vårt erbjudande över hela världen och därmed i en snabbare takt förvärva nya kunder, säger Serod Nasrat, vd QuickBit.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Serod Nasrat, VD, QuickBit eu AB (publ)

serod@quickbit.eu

+46 73 157 63 33

QuickBit är ett svenskt fintechbolag som utvecklar tekniklösningar för kryptovalutor och blockchain för den globala marknaden. QuickBit ger sina kunder möjlighet att använda kryptovaluta för snabb, enkel och säker e-handel och erbjuder e-handlare blockchain-säkrade lösningar. QuickBit eu AB (publ) har sitt säte i Stockholm och är moderbolag till QuickBit Limited, ett helägt, operativt dotterbolag i Gibraltar.

Denna information är sådan information som QuickBit eu AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 december 2019 klockan 13.15.

Release