Quickbit inleder samarbete med RightBridge Ventures Group – påbörjar satsning inom Esport och Gaming

Quickbit meddelar idag att ett samarbetsavtal har ingåtts med investmentbolaget RightBridge Ventures Group (“RightBridge”) som inriktar sig på Esport och Gaming. Samarbetet syftar till att utnyttja RightBridges kompetens, marknadskännedom och räckvidd inom Gaming-segmentet för att på ett träffsäkert sätt expandera kundbasen för både Quickbit Pay och Quickbit App.

Quickbit har som ett resultat av sin strategi och sitt marknadsarbete identifierat Esport och Gaming som ett segment med hög potential för tillväxt. Med anledning av det ökar Quickbit nu sitt fokus på att effektivt penetrera segmentet genom att rikta sig mot både konsumenter, spelare, plattformar och företag. 

Som en del i det arbetet kommer RightBridge att bistå med sin expertis till Quickbit för att ta fram en strategi och exekveringsplan för att nå upp till en snabb tillväxt inom Esport och Gaming. RightBridge kommer även att implementera Quickbit Pay som lösning i sina portföljbolag där betalning av kryptovaluta efterfrågas. Detta kommer skapa tydliga proof-of-concepts inom segmentet och även innebära lönsamma affärsmöjligheter för båda parter från start. Utöver det kommer Quickbit App att appliceras inom RightBridges nätverk, där det finns ett behov av den typen av produkt.

“Esport och Gaming växer explosionsartat som segment och har en ovanligt hög mognadsgrad vad gäller kryptoanvändning. Från Quickbits sida ser vi stora potentiella nätverkseffekter i att kunna erbjuda både konsumenter och företag en plattform för att hantera och transaktera med kryptovalutor. Med detta samarbete minskar vi drastiskt avståndet från identifierad till realiserad potential och ser med spänning fram emot effekten detta kan ha för vår tillväxt närmsta året”, säger Jesper Sundström, Head of Growth på Quickbit.

”Vi är glada att Quickbit har valt Rightbridges Ventures Group som rådgivare och strategisk partner för att hjälpa Quickbit att ta sig in i det växande Esport & Gaming-segmentet. Detta är ett segment som står för en stor del av kryptohandeln och med en väldigt hög mognadsgrad när det kommer till kryptobetallösningar. Att kunna inkludera Quickbits kryptobetaltjänster i våra portföljbolags tjänsteerbjudanden hjälper dem att förstärka bolagens marknadsposition men även att snabba på Quickbits ingång in i Gaming och Esport. Det finns en stor efterfrågan bland våra portföljbolags slutkunder att kunna köpa produkter online med kryptovaluta”, säger Carlos Barrios, VD RightBridge Ventures Group, och fortsätter: 

“RightBridge Ventures kommer att leverera stöd till Quickbit genom ett marknadsstrategiarbete och en exekveringsplan som har som mål att bygga Quickbits varumärke och öka deras transaktionsvolym.”

Om RightBridge Ventures Group

RightBridge Ventures är ett roll-up- och investmentbolag som investerar i, och förvärvar, företag inom Esport- och Gaming-branschen med målet att skapa ett ekosystem. Genom sitt ekosystem söker RightBridge Ventures Group synergier kring intäkter, marknadsföring, försäljning, kundförvärv och teknologier.

RightBridge Ventures strävar efter toppkvartilens avkastning på investeringar genom konsolidering av portföljbolagens resultat och aktiv portföljförvaltning.

För ytterligare information kontakta:

Daniel Sonesson, VD

+ 46 73 530 30 25
ir@quickbit.com 

————————————

Quickbit är ett svenskt fintechbolag som grundades 2016 med målet att förenkla för fler människor och företag att använda kryptovaluta i sin vardag. Idag erbjuder Quickbit säkra och användarvänliga produkter för såväl e-handlare som kunder. Med hittills över €1 miljard i transaktioner genomförda på blockchain, har Quickbit redan möjliggjort och stärkt användningen av kryptovalutor för individer runt om i världen. Quickbit är sedan juli 2019 noterat på NGM Nordic SME. För mer information, besök www.quickbit.com