QuickBit meddelar att datum för publicering av årsredovisning ändras

Styrelsen i QuickBit eu AB meddelar att datum för publicering av bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2017-07-01 till 2018-06-30 ändras. Det har tidigare kommunicerats att årsredovisningen skulle publiceras den 27 augusti 2018. Nytt datum för publicering av årsredovisning kommer att meddelas.

Anledningen till ändringen är att konsolidering av bokslutet för det operativa dotterbolaget i Gibraltar och moderbolaget i Stockholm tar längre tid än beräknat.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jörgen Eriksson, VD, QuickBit, jorgen.eriksson@quickbit.eu, 070-681 2777