Quickbit meddelar att publiceringen av årsredovisningen för ‘22/’23 och årsstämman 2023 skjuts fram

Quickbit meddelar idag att publiceringen av årsredovisningen för räkenskapsåret ‘22/’23 samt årsstämman 2023 skjuts fram med cirka två veckor. Anledningen till det är den nu förestående företrädesemissionen som har fått en framflyttad tidsplan. Quickbits finansiella kalender för resterande del av 2023, exklusive hållpunkter i företrädesemissionen är således som följer: 

Årsredovisning för räkenskapsåret ‘22/’23: 23 november 2023

Delårsrapport för första kvartalet ‘23/’24: 29 november 2023

Årsstämma 2023: 14 december 2023

För ytterligare information kontakta:

Daniel Sonesson, VD

+ 46 73 530 30 25
ir@quickbit.com 

————————————

Quickbit är ett svenskt fintechbolag som grundades 2016 med målet att förenkla för fler människor och företag att använda kryptovaluta i sin vardag. Idag erbjuder Quickbit säkra och användarvänliga produkter för såväl e-handlare som kunder. Med hittills över €1 miljard i transaktioner genomförda på blockchain, har Quickbit redan möjliggjort och stärkt användningen av kryptovalutor för individer runt om i världen. Quickbit är sedan juli 2019 noterat på NGM Nordic SME. För mer information, besök www.quickbit.com