Quickbit meddelar information om kommande presentation och Q&A

Den 23 augusti 2023 kl. 17.00 kommer Quickbit att hålla en presentation med efterföljande Q&A. VD Daniel Sonesson och ordförande Peter Liljeroos kommer att berätta mer om Quickbits verksamhet, nya produkter och redogöra för vägen framåt – Quickbit 2.0.

Med Quickbits nya produktportfölj möjliggörs nästa steg i Quickbits utvecklingsfas, det vi kallar Quickbit 2.0. Quickbit 2.0 kommer att föra bolaget vidare in i framtiden där ambitionen är större transparens för att både engagera och inkludera Quickbits aktieägare än mer i verksamhetens fortsatta tillväxt.

Presentationen kommer att äga rum i Quickbits lokaler på Lästmakargatan 20 i Stockholm den 23 augusti 2023 kl. 17.00. Det är möjligt att delta både fysiskt och digitalt via länk. 

Anmälan för att delta fysiskt ska göras till ir@quickbit.com senast den 15 augusti 2023. För att delta digitalt krävs ingen anmälan och länken till presentationen kommer att bli tillgänglig på följande sida några timmar innan presentationen startar:

https://investor.quickbit.com/en/nyhetsrum/quickbit-meddelar-information-om-kommande-presentation-och-qa/

Presentationen nås via följande Teams-länk:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTMxYjYxYjYtNTA5Ni00YTRjLWE5NGQtZTNjZWFiOWM3NGJh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22789b1506-a9ac-4cf0-a02b-d93fc0c889be%22%2c%22Oid%22%3a%22675464d4-4f2c-4927-9510-f6534f12df1a%22%7d

Quickbit tar gärna emot frågor på förhand, men det kommer också att vara möjligt att ställa frågor under presentationens gång. Samtliga frågor tar vi emot via följande länk:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=BhWbeKyp8EygK9k_wMiJvtRkVGcsTydJlRD2U08S3xpUQ00wR0dPUFVIMzA0TUQ3VkpPVEZCTDM0Qy4u

Presentationen kommer i första hand att hållas på svenska, men frågor på engelska kommer att besvaras på engelska. 

För ytterligare information kontakta:

Daniel Sonesson, VD

+ 46 73 530 30 25
ir@quickbit.com 

————————————
Quickbit är ett svenskt fintechbolag som grundades 2016 med målet att förenkla för fler människor och företag att använda kryptovaluta i sin vardag. Idag erbjuder Quickbit säkra och användarvänliga produkter för såväl e-handlare som kunder. Med hittills över €1 miljard i transaktioner genomförda på blockchain, har Quickbit redan möjliggjort och stärkt användningen av kryptovalutor för individer runt om i världen. Quickbit är sedan juli 2019 noterat på NGM Nordic SME. För mer information, besök www.quickbit.com