Quickbit meddelar kommande nedskrivning av immateriella anläggningstillgångar

Quickbit meddelar idag att styrelsen har beslutat om att under det andra kvartalet ‘23/24 skriva ned värdet på en av de produktplattformar som bolaget förvärvat under föregående räkenskapsår. Nedskrivningen uppgår till 2,85 mEUR.

I augusti 2022 förvärvade Quickbit två produktplattformar från Parman Enterprises UK Limited. Då en av plattformarna ännu inte driftsatts och inte längre avses användas i Quickbits verksamhet, har styrelsen, efter samråd med ledningen och Quickbits revisorer, beslutat om nedskrivning av hela anskaffningsvärdet avseende den specifika plattformen. Nedskrivningen kommer att äga rum under det andra kvartalet ‘23/24 och medföra en resultateffekt om -2,85 mEUR. Nedskrivningen är en redovisningsteknisk åtgärd och kommer inte påverka Quickbits likviditet.

För ytterligare information kontakta:

Peter Liljeroos, Styrelseordförande
+ 46 10-222 53 33
ir@quickbit.com 

Denna information är sådan information som Quickbit är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 november 2023 kl. 23:30.

————————————

Quickbit är ett svenskt fintechbolag som grundades 2016 med målet att förenkla för fler människor och företag att använda kryptovaluta i sin vardag. Idag erbjuder Quickbit säkra och användarvänliga produkter för såväl e-handlare som kunder. Med hittills över €1 miljard i transaktioner genomförda på blockchain, har Quickbit redan möjliggjort och stärkt användningen av kryptovalutor för individer runt om i världen. Quickbit är sedan juli 2019 noterat på NGM Nordic SME. För mer information, besök www.quickbit.com