QuickBit meddelar om försenad Q2-rapport

Styrelsen i QuickBit eu AB (publ) meddelar att delårsrapporten för bolagets andra kvartal, oktober-december 2018, blir något försenad.

Anledningen till ändringen är bokföring av kraftigt ökade transaktionsvolymer vilket tagit mer tid i anspråk än beräknat.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jörgen Eriksson, VD, QuickBit, jorgen.eriksson@quickbit.eu, 070-681 2777