Quickbit meddelar preliminära intäkter och rörelseresultat för det fjärde kvartalet ‘22/23

Quickbit meddelar idag att verksamheten under det fjärde kvartalet, april till juni 2023, visar på betydligt lägre intäkter jämfört med det senaste kvartalet och samma period föregående år. Detta ligger i linje med Quickbits förväntansbild under kvartalet baserat på faktorer som även påverkade det tredje kvartalet ‘22/23. Den lägre omsättningen påverkar dessutom kvartalets rörelseresultat och EBITDA negativt. 

I det föregående kvartalet påverkades Quickbit bland annat av det makroekonomiska omvärldsläget som minskade befintliga flöden och aktiviteten hos merchants. Detta har även påverkat Quickbit i det fjärde kvartalet ‘22/23. Quickbits omsättning och rörelseresultat har därför påverkats negativt under kvartalet. Den lägre omsättningen och rörelseresultatet har dock varit i linje med Quickbits förväntningar och det var också därför kostnadsbesparingar påbörjades redan under det tredje kvartalet ‘22/23.

Quickbit räknar med att nettoomsättningen för perioden april till juni 2023 kommer att landa i intervallet 20 till 22 mEUR och estimerar att rörelseresultatet kommer att vara väsentligt svagare under kvartalet jämfört med föregående kvartal. Uppskattningarna är preliminära och oreviderade, slutliga siffror för nettoomsättning och rörelseresultat kommer att presenteras den 20 juli 2023 i delårsrapporten för det fjärde kvartalet ‘22/23. 

Quickbit kan även meddela att produkterna som förvärvades i Q1 ‘22/23 är i produktion och att samarbetspartner för dialog med sina kunder. Här har Quickbit förhoppningar på att tillsammans med samarbetspartner skapa möjligheter för nya intäkter genom dessa produkter framgent. 

Effekterna av Quickbits kostnadsbesparingsprogram kommer att synas redan kommande kvartal. 

”När jag tillträdde som vd i februari stod vi inför en svår situation. Vi har agerat resolut för att reducera kostnader och komma till marknad med både förvärvade produkter och egna lösningar”, säger Daniel Sonesson, VD Quickbit.

För ytterligare information kontakta:

Daniel Sonesson, VD
ir@quickbit.com 

Denna information är sådan information som Quickbit eu AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 juni 2023 klockan 19.15 (CET).

————————————

Quickbit är ett svenskt fintechbolag som grundades 2016 med målet att förenkla för fler människor och företag att använda kryptovaluta i sin vardag. Idag erbjuder Quickbit säkra och användarvänliga produkter för såväl e-handlare som kunder. Med hittills över €1 miljard i transaktioner genomförda på blockchain, har Quickbit redan möjliggjort och stärkt användningen av kryptovalutor för individer runt om i världen. Quickbit är sedan juli 2019 noterat på NGM Nordic SME. För mer information, besök www.quickbit.com