Quickbit meddelar rättelse kring ledamots förvärv av aktier

Quickbit meddelar idag en rättelse kring det pressmeddelande som gick ut den 7 december 2023 där Quickbit meddelade att bindande avtal ingåtts med styrelsen, ledningen och vissa andra intressenter kring förvärv av aktier som tecknats av garanter och som varit till salu. 

Med anledning av olika faktorer, däribland att styrelseledamoten Scott Wilson har utländskt medborgarskap, har Scott inte kunnat förvärva sin andel, uppgående till 60 000 aktier, i det blockköp från garanter som meddelades den 7 december 2023. Därför har Scott istället förvärvat aktier direkt över marknaden. Antalet aktier förvärvade över marknaden uppgår till 80 000 stycken och motsvarar 108.800 SEK. I övrigt har inga andra förändringar skett i den information som meddelades den 7 december 2023.

För ytterligare information kontakta:

Daniel Sonesson, VD

+ 46 73 530 30 25
ir@quickbit.com 

————————————

Quickbit är ett svenskt fintechbolag som grundades 2016 med målet att förenkla för fler människor och företag att använda kryptovaluta i sin vardag. Idag erbjuder Quickbit säkra och användarvänliga produkter för såväl e-handlare som kunder. Med hittills över €1 miljard i transaktioner genomförda på blockchain, har Quickbit redan möjliggjort och stärkt användningen av kryptovalutor för individer runt om i världen. Quickbit är sedan juli 2019 noterat på NGM Nordic SME. För mer information, besök www.quickbit.com