Quickbit närmar sig lanseringen av Quickbit Pay

Quickbit meddelar idag att lanseringen av Quickbit Pay är nära förestående. Innan kvartalets slut förväntar sig Quickbit att den nya egenutvecklade B2B-produkten ska tas ut på marknaden. På grund av bristande teknisk kvalitet har Quickbit beslutat att dra tillbaka lanseringen av Quickbit Checkout för att  istället möjliggöra externa kryptotransaktioner genom Quickbit Pay. 

I augusti 2022 förvärvade Quickbit två produktplattformar. Produktplattformarna har inte varit i det skick som var utlovat, vilket har lett till höga tillkommande kostnader, stora förseningar och en förskjutning i förväntade intäkter. Quickbit har därför under en tid behövt lägga mycket resurser på att skapa funktioner och kompatibilitet kring externa kryptotransaktioner i produkten Quickbit Pay. Det innebär att Quickbit Pay nu innehar funktionerna att både kunna ta betalt via Quickbit App och externa plånböcker. 

Quickbit har beslutat att dra tillbaka Quickbit Checkout till förmån för Quickbit Pay. Quickbit Pay förväntas lanseras redan i detta kvartal och Quickbit ser hög tillväxtpotential med sin högkvalitativa och egenutvecklade produkt som är en unik kryptobetallösning. I samband med lanseringen av Quickbit Pay förväntar sig Quickbit att sluta sitt ekosystem av produkter och kunna attrahera ett brett spann av globala kunder och fler användare till Quickbit. 

Quickbit har sedan en tid tillbaka, utan framgång, försökt att föra dialoger med säljaren i syfte att lösa de problem som Quickbit upplevt med de förvärvade produktplattformarna. Med anledning av den bristfällighet som produktplattformarna har visat, de merkostnader samt förlorade intäkter detta inneburit, undersöker Quickbit möjligheten att vidta legala åtgärder mot säljaren. 

”Det har varit en tuff period där vi har lagt ner mycket tid och resurser på våra produkter. Jag är väldigt glad att vi nu närmar oss lanseringen av vår egenutvecklade produkt Quickbit Pay som jag ser stora tillväxtmöjligheter för. Med Quickbit Pay, dess höga kvalitet och unika funktionaliteter har vi en infrastruktur på plats som kommer kunna bredda vår verksamhet och skapa nya affärsmöjligheter”, säger Daniel Sonesson, Interim VD Quickbit och fortsätter:

“Vi har försökt utröna och lösa problemen kring våra förvärvade produkter och valt att agera resolut i vår egen produktutveckling. Jag är mycket stolt över teamet på Quickbit som möjliggjort för oss att kunna ta tillvara på våra affärsmöjligheter genom vår egen produkt”.

För ytterligare information kontakta:

Daniel Sonesson, Interim VD

+ 46 73 530 30 25
ir@quickbit.com 

Denna information är sådan information som Quickbit eu AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 14 april 2023 klockan 07.00 (CET).

————————————

Quickbit är ett svenskt fintechbolag som grundades 2016 med målet att förenkla för fler människor och företag att använda kryptovaluta i sin vardag. Idag erbjuder Quickbit säkra och användarvänliga produkter för såväl e-handlare som kunder. Med hittills över €1 miljard i transaktioner genomförda på blockchain, har Quickbit redan möjliggjort och stärkt användningen av kryptovalutor för individer runt om i världen. Quickbit är sedan juli 2019 noterat på NGM Nordic SME. För mer information, besök www.quickbit.com