Quickbit offentliggör delårsrapport för Q1 ‘23/24

Quickbit rapporterar en omsättning om 4,1 mEUR under det första kvartalet ’23/24. Bruttomarginalen uppgick samtidigt till 4,3%.

Första kvartalet, juli – september 2023 i sammandrag

 • Nettoomsättningen uppgick till 4,1 mEUR (68,1).
 • Bruttoresultat uppgick till 0,2 mEUR (2,9) med en bruttomarginal på. 4,3% (4,2%).
 • Justerad EBITDA uppgick till -1,3 mEUR (1,1).
 • Rörelseresultatet uppgick till -1,9 mEUR (0,1).
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,02 EUR (-0,02).

Händelser under kvartalet

 •  Quickbit offentliggjorde valberedning inför årsstämman 2023 som består av Scott Wilson (utsedd av Aurentum LLP), Thomas Jonsson (utsedd av Furuhems Fastigheter AB), Wael Mrad (ordf.) och Peter Liljeroos, Styrelseordförande.
 • Quickbit meddelade lanseringen av ett innovativt Merchant Referral Program för att öka marknadsföringen av den nya produkten Quickbit Pay.
 • Quickbit meddelade genomförandet av en företrädesemission om 32.5 mSEK.
 • Quickbit höll en investerarpresentation med efterföljande Q&A.
 • Quickbit skrev ett förlikningsavtal med Parman Enterprises UK Limited avseende tidigare produktköp.
 • Quickbit lanserade en Chrome Extension och Webb App som en del av förberedelsen för en bredare marknadslansering. 
 • Quickbit startade samarbete med World Ethical Data Foundation för integrering av Quickbit Pay. 
 • Quickbit startade samarbete med Paysecure för att driva nya kunder och användare genom deras högteknologiska betalplattform och kontaktnät av merchants.

Händelser efter kvartalet

 • Quickbit inledde samarbete med RightBridge Ventures Group för att påbörja satsning inom Esport och Gaming.
 • Quickbit stärkte verksamheten med ytterligare erfarenhet inom tech.
 • Quickbit meddelade uppdaterad tidsplan för företrädesemissionen, publicerade prospekt och meddelade nya datum för publiceringen för årsredovisningen och årsstämman.
 • Quickbit meddelade expansion av sitt erbjudande till Polen och Litauen.
 • Quickbit informerade kring styrelsens, ledningens och vissa anställdas teckning i samband med, och efter, företrädesemissionen. 
 • Quickbit signerade sin första kund via samarbetet med Paysecure för Quickbit Pay.
 • Quickbit skrev ett samarbetsavtal med e-handelsplattformen Abicart som har över 2 500 kunder anslutna. De första kunderna genom plattformen signerades även.
 • Quickbit genomförde en företrädesemission som innebar ett kapitaltillskott om cirka 21 mSEK före emissionskostnader om ca 5,3 mSEK.
 • Quickbit stärkte ledningsgruppen med Elvira Vänerfors som Head of Compliance.
 • Quickbit meddelade att styrelsen beslutat sig för att skriva ned värdet på del av de under året förvärvade produkterna under andra kvartalet ‘23/24. Total påverkan på koncernens resultat blir -2,85 mEUR, men åtgärden är redovisningssteknisk och kommer inte påverka Quickbits likviditet.
 • Quickbit utökade samarbetet med Paysecure till att i större omfattning innehålla mer marknadsföring och kundbearbetning från Paysecure mot möjlighet till framtida ägande i Quickbit.

Vd har ordet

Under föregående räkenskapsår upplevde Quickbit en kraftigt reducerad omsättning i den då primära transaktionsstrukturen. Redan i slutet av andra kvartalet ”22/23 uppfattade styrelsen tydliga signaler på att omsättningen riskerade att kraftigt reduceras. Denna risk blev realiserad runt årsskiftet 22/23 och var främst drivet av minskad omsättning hos samarbetspartners men också deras val att minska andelen av transaktionsvolymen som skickades till Quickbit. 

Styrelsen valde i februari 2023 att byta VD och den nya ledningen la fullt fokus på att säkerställa bolagets finansiering, reducera kostnaderna, färdigställa de egenutvecklade produkterna Quickbit Pay och App, samt söka nya, stabila och långtgående partnerskap. 

Nedgången i omsättning fortsatte under första kvartalet ”23/24, vilket var väntat. Effekterna av den nya ledningens åtgärder har fått genomslag redan i första kvartalet ”23/24, främst avseende lägre personal- och konsultkostnader. Dock har de intäktsgenererande åtgärderna ännu inte gett resultat, vilket är anledningen till kvartalets förlust. Jag vill poängtera att detta var väntat och den primära anledningen till att Quickbit valde att genomföra en företrädesemission.

Trots detta bjuder kvartalet på flera viktiga framgångar. Bland annat ett nytt viktigt strategiskt partnerskap med Paysecure vilket kommer att vara en plattform för effektiv kundbearbetning och kostnadseffektiv användargenerering.

Vi har också fått positiv respons från marknaden där flera namnkunniga merchants visat tydliga signaler på att de ser en framtid för sig i användningen av Quickbits egenutvecklade produkter. Ett antal dialoger har lett till lyckade avslut och flera spännande affärssamarbeten är på gång.

Jag är tacksam och imponerad över samtliga engagerade medarbetares prestation och energi i hur de tagit sig an denna utmanande tid som bolaget gått igenom. Jag ser det som ett klart styrkebesked att flera merchants med signifikanta affärsvolymer visat stort intresse för Quickbit så snabbt efter lanseringen av den första versionen av våra nya produkter. 

Quickbit har därmed hanterat en problematisk tid efter bästa förmåga och vi kommer att vara ett starkare bolag än tidigare när nya partnerskap börjar leverera fullt ut.

Daniel Sonesson

VD 

Quickbit 

För ytterligare information kontakta:

Daniel Sonesson, VD

+ 46 73 530 30 25
ir@quickbit.com 

Denna information är sådan information som Quickbit eu AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 november 2023 klockan 08.00.

————————————

Quickbit är ett svenskt fintechbolag, som grundades 2016 med målet att förenkla för fler människor och företag att använda kryptovaluta i sin vardag. Idag erbjuder Quickbit säkra och användarvänliga produkter för såväl e-handlare som kunder. Med hittills över €1 miljard i transaktioner genomförda på blockchain, har Quickbit redan möjliggjort och stärkt användningen av kryptovalutor för individer runt om i världen. Quickbit är sedan juli 2019 noterat på NGM Nordic SME. För mer information, besök www.quickbit.com

Quickbit_Q1_jul_sep_2023_se_231129