Quickbit offentliggör delårsrapport för Q2 ‘21/22

Kvartalets omsättning ökade med 295 procent mot samma period föregående år. Ökningen är framförallt driven av en högre ADV, fler merchants och positiva effekter till följd av föregående års omställning. Antalet merchants ökade till 74 vid utgången av andra kvartalet, en ökning med 28 stycken, eller 61 procent, jämfört med samma tidpunkt föregående år. Kvartalet känne- tecknades av fortsatta satsningar på produktlanseringar och geografisk expansion.

Andra kvartalet, oktober – december 2021 i sammandrag

  • Nettoomsättningen uppgick till 88,2 mEUR (22,3).
  • Bruttoresultat uppgick till 3,4 mEUR (1,2) med en bruttomarginal på 3,9% (5,5%).
  • Justerad EBITDA uppgick till 0,2 mEUR (-0,2).
  • Rörelseresultatet uppgick till -0,6 mEUR (-0,1).
  • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,01 EUR (0,00).

 

Väsentliga händelser under kvartalet

  • Förändringar i ledningsgruppen med följande sammansättning: CEO; Hammad Abuiseifan, CFO; Simon Afeworki, Chief Legal & Compliance Officer; Johan Björklund, Head of Technology; Niklas von Proschwitz (ny) och Head of Product; Therese Lindgren (ny).
  • Quickbit lanserade EUR-konto och utökad funktionalitet i Quickbit App.
  • Årsstämman hölls den 24 november med omval av styrelseledamöter och styrelseordförande. Stämman beslutade även om ett incitamentsprogram för bolagets anställda.
  • Quickbit utökade sitt erbjudande av kryptovalutor, adderar Ethereum.
  • Quickbit App lanserades på den norska marknaden.

 

För ytterligare information kontakta:

Simon Afeworki, CFO

simon@quickbit.com

+ 46 76 252 14 75

————————————

Quickbit är ett svenskt fintechbolag, som grundades 2016 med målet att förenkla för fler människor och företag att använda kryptovaluta i sin vardag. Idag erbjuder Quickbit säkra och användarvänliga produkter för såväl e-handlare som kunder. Med hittills över €900 miljoner i transaktioner genomförda på blockchain, har Quickbit redan möjliggjort och stärkt användningen av kryptovalutor för individer runt om i världen. Quickbit är sedan juli 2019 noterat på NGM Nordic SME. För mer information, besök www.quickbit.com

Denna information är sådan information som Quickbit eu AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 februari 2022 klockan 08.00.

Quickbit_Q221_Final_SE