Quickbit offentliggör delårsrapport för Q3 ‘21/22

Under det tredje kvartalet ‘21/22 uppgick omsättningen till 92,1 mEUR, vilket var i linje med motsvarande kvartal föregående år. Det motsvarar en ADV under kvartalet om 1,0 mEUR som till stor del påverkas av aktiviteten och efterfrågan hos våra merchants. Bruttomarginalen uppgick samtidigt till 4,0 procent, som är det nuvarande marginalmålet för Quickbit Affiliate. Under kvartalet har vi trots geopolitisk osäkerhet fokuserat på nya produktlanseringar samt fortsatt geografisk expansion. Quickbit har ingen närvaro i Ryssland eller Belarus men vi fortsätter att övervaka situationen.

Tredje kvartalet, januari – mars 2022 i sammandrag

  • Nettoomsättningen uppgick till 92,1 mEUR (91,2).
  • Bruttoresultat uppgick till 3,7 mEUR (4,0) med en bruttomarginal på 4,0% (4,4%).
  • Justerad EBITDA uppgick till 1,1 mEUR (1,6).
  • Rörelseresultatet uppgick till 0,2 mEUR (1,2).
  • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,0 EUR (0,01).

Väsentliga händelser under kvartalet

  • Den 1 februari utökade Quickbit sitt erbjudande av kryptovalutor i Quickbit App till att även inkludera Cardano, Polkadot och Chainlink. Quickbit App stödjer nu sju kryptovalutor.
  • Den 28 februari utökade Quickbit sitt erbjudande med stablecoins och adderade Tether (USDT) i Quickbit App.

För ytterligare information kontakta:

Simon Afeworki, CFO

simon@quickbit.com

+ 46 76 252 14 75

————————————

Quickbit är ett svenskt fintechbolag, som grundades 2016 med målet att förenkla för fler människor och företag att använda kryptovaluta i sin vardag. Idag erbjuder Quickbit säkra och användarvänliga produkter för såväl e-handlare som kunder. Med hittills över €900 miljoner i transaktioner genomförda på blockchain, har Quickbit redan möjliggjort och stärkt användningen av kryptovalutor för individer runt om i världen. Quickbit är sedan juli 2019 noterat på NGM Nordic SME. För mer information, besök www.quickbit.com

Denna information är sådan information som Quickbit eu AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 maj 2022 klockan 08.00.

Q3 '21/22 SV