Quickbit offentliggör delårsrapport för Q3 ‘22/23

Quickbit rapporterar en omsättning om 59,3 mEUR under Q3 ’22/23 där omsättningen landar i den övre delen av det preliminära intervallet som kommunicerats. Bruttomarginalen uppgick till 4,2% i kvartalet. Quickbit ser förutsättningar att återigen öka transaktionsvolymer, minska kostnadsmassan och därigenom generera lönsam tillväxt.

Tredje kvartalet, januari – mars 2023 i sammandrag

 • Nettoomsättningen uppgick till 59,3 mEUR (92,1).
 • Bruttoresultat uppgick till 2,5 mEUR (3,7) med en bruttomarginal på 4,2% (4,0%).
 • Justerad EBITDA uppgick till 0,0 mEUR (1,1).
 • Rörelseresultatet uppgick till -3,8 mEUR (0,2).
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,04 EUR (-0,00).

 Perioden juli – mars 2023 i sammandrag 

 • Nettoomsättningen uppgick till 209,0 mEUR (277,4).
 • Bruttoresultat uppgick till 8,8 mEUR (10,7) med en bruttomarginal på 4,2% (3,8%).
 • Justerad EBITDA uppgick till 1,9 mEUR (1,4).
 • Rörelseresultatet uppgick till -4,9 mEUR (-0,5).
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,06 EUR (-0,02).

Händelser under kvartalet

 • Quickbit meddelade förändringar i ledningsgruppen där Jesper Sundström, tidigare Business Development Director, antog rollen Head of Growth. Johan Björklund, Chief Legal & Compliance Officer har samtidigt beslutat att lämna Quickbit för att anta nya utmaningar.
 • Quickbit meddelade att Anders Jonson lämnar sin interim VD och att styrelseledamoten Daniel Sonesson tar över som tillförordnad VD.
 • Quickbit införde ett kostnadsbesparingsprogram, bestående av effektiviseringar av verksamheten och personalnedskärningar, med ambition om att kraftigt sänka operativa kostnader.
 • Quickbit meddelade preliminära intäkter och rörelseresultat för Q3 ‘22/23 med lägre intäkter och rörelseresultat än förväntat.

Händelser efter kvartalet

 • Quickbit meddelade förändringar i styrelsen där Mikael Karlsson kommer att avgå som styrelseordförande.
 • På begäran av aktieägare representerande ca 16,64 % kallade Quickbit till en extra bolagsstämma för att välja en ny styrelseordförande.
 • Quickbit meddelade att lanseringen av Quickbit Pay närmar sig och att lanseringen av Quickbit Checkout dras tillbaka.
 • Quickbits valberedning föreslog Peter Liljeroos som styrelseordförande till den extra bolagsstämman som kallats till.
 • Quickbit har hittat en lösning för Quickbit Checkout och ämnar att återlansera produkten tillsammans med ny samarbetspartner under Q4 ’22/23.

Vd har ordet

I november 2022 tog jag plats i Quickbits styrelse, för att senare efterträda Anders som tillförordnad VD i februari 2023. På den tiden jag har varit här har vi lagt fokus på att effektivisera verksamheten och hitta nya vägar framåt. Vi har många duktiga medarbetare och jag vill säkerställa att alla har de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential hos oss på Quickbit. Samtidigt har jag god tilltro till att vi nu gör det som krävs i organisationen och lägger grunden för att sätta våra högkvalitativa produkter på världskartan.

Nettoomsättningen uppgick till strax under 60 mEUR i kvartalet, vilket är i det övre spannet av vår preliminära bedömning av intäkter. Trots historiskt låga intäktsnivåer är vi glada att kunna rapportera en fortsatt stabil bruttomarginal på 4,2 %. Världsläget samt krisen i den finansiella sektorn påverkar många företag i världen, speciellt techbolag, vilket i sin tur har påverkat våra transaktionsvolymer. Detta bottnar främst i en minskad aktivitet hos våra kunder. Vi har goda skäl att se den nedgången i volym som tillfällig givet osäkerheten i omvärlden. 

Nyligen meddelades att lanseringen av Quickbit Pay, som nu är kompatibelt med både Quickbits infrastruktur och externa plånböcker, är nära förestående. Jag är mycket stolt över teamet på Quickbit som möjliggjort för oss att kunna ta tillvara på affärsmöjligheter genom vår egenutvecklade produkt. Vi har samtidigt nått en överenskommelse med säljaren där vi i samband med lansering av Quickbit Pay även återlanserar Quickbit Checkout. Med båda produkterna i drift kommer vi att kunna knyta ihop vårt ekosystem vilket ger oss stora möjligheter att attrahera fler kunder och användare till Quickbit. 

Vi är i en fas där vi ser över möjligheter att knyta nya partnerskap även inom vår kärnverksamhet och det ger oss en stark tilltro till att vi snart ska kunna visa betydligt större volymer. 

Under kvartalet genomfördes en översyn av verksamheten och organisationen i syfte att reducera kostnader. Det har mynnat ut i ett kostnadsbesparingsprogram med målet att effektivisera verksamheten och skära ned på personal. Genom att förenkla och strömlinjeforma organisatoriska processer kommer vi under året 2023 att se kostnadsbesparingar vilket förväntas leda till en starkare kassaposition. 

Jag är övertygad om att de stora steg vi har tagit i organisationen och att de åtgärder vi har satt in under det här kvartalet tillsammans med våra högklassiga produkter kommer att leda till ett starkare, effektivare och mer lönsamt Quickbit.

Daniel Sonesson

Interim VD 

För ytterligare information kontakta:

Daniel Sonesson, Interim VD

+ 46 73 530 30 25
ir@quickbit.com 

Denna information är sådan information som Quickbit eu AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 april 2023 klockan 21.00.

————————————

Quickbit är ett svenskt fintechbolag, som grundades 2016 med målet att förenkla för fler människor och företag att använda kryptovaluta i sin vardag. Idag erbjuder Quickbit säkra och användarvänliga produkter för såväl e-handlare som kunder. Med hittills över €1 miljard i transaktioner genomförda på blockchain, har Quickbit redan möjliggjort och stärkt användningen av kryptovalutor för individer runt om i världen. Quickbit är sedan juli 2019 noterat på NGM Nordic SME. För mer information, besök www.quickbit.com