QuickBit redovisar preliminärt utfall för andra kvartalet

Med anledning av att QuickBit har ingått nytt avtal med inlösenpartner publiceras preliminärt utfall för andra kvartalet idag den 17 februari. De utvalda nyckeltal som presenteras är preliminära och kan komma att förändras. Ordinarie delårsrapport för andra kvartalet (okt-dec 2019) publiceras kl. 08:00 onsdagen den 19 februari.

Jämförelser med motsvarande period föregående räkenskapsår inom parentes.

Andra kvartalet, 1 okt- 31 dec 2019, utvalda nyckeltal i sammandrag:

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 462,4 Mkr (476,9)
  • Bruttoresultatet uppgick till 38,8 Mkr (13,0)
  • Resultat efter skatt uppgick till 26,3 Mkr (2,8)
  • Kassaflödet under andra kvartalet uppgick till -18,5 Mkr (0)
  • Balansposten Övriga fordringar* uppgick per 31 december till 102,1 Mkr (1,1)
  • Likvida medel per 31 december uppgick till 13,6 Mkr (4,0)

Perioden, 1 juli- 31 dec 2019, utvalda nyckeltal i sammandrag:

  • Nettoomsättningen uppgick till 2 445,3 Mkr (551,1)
  • Bruttoresultatet uppgick till 79,2 Mkr (14,3)
  • Resultat efter skatt uppgick till 55,6 Mkr (1,4)
  • Periodens kassaflöde uppgick till 6,1 Mkr (4,0)

*I balansposten Övriga Fordringar inkluderas de säkerheter som deponeras för transaktionsflöden, den så kallade rullande reserven.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Serod Nasrat, VD, QuickBit eu AB (publ)

serod@quickbit.eu

+46 72 187 04 27

QuickBit är ett svenskt fintechbolag som utvecklar tekniklösningar för kryptovalutor och blockchain för den globala marknaden. QuickBit ger sina kunder möjlighet att använda kryptovaluta för snabb, enkel och säker e-handel och erbjuder e-handlare blockchain-säkrade lösningar. QuickBit eu AB (publ) har sitt säte i Stockholm och är moderbolag till QuickBit Limited, ett helägt, operativt dotterbolag i Gibraltar.

Denna information är sådan information som QuickBit eu AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 februari 2020 klockan 07.59.

Release