Quickbit skriver förlikningsavtal med Parman Enterprises UK Limited avseende tidigare produktköp

Quickbit meddelar idag att en förlikning har uppnåtts med Parman Enterprises UK Limited (“Parman”), säljaren av två produktplattformar under augusti 2022. 

I  augusti 2022 förvärvade Quickbit två produktplattformar av Parman för 4,5 mEUR med en tilläggsköpeskilling om totalt 2 mEUR. Det innebar att en tilläggsköpeskilling om 1 mEUR i två steg kunde bli tillämplig om vissa kommersiella milstolpar uppnåddes kopplade till produkterna och dess utförande. 

Produktplattformarna har, vilket Quickbit tidigare har meddelat, varit undermåliga med avseende på kvalitet och funktionalitet. Det har gjort att båda parter har behövt lägga mycket tid och resurser på att åtgärda dessa vilket har skapat stora förseningar. De förvärvade produktplattformarna var tänkta att användas för att öka transaktionsflöden och omsättning inom den gamla infrastrukturen fram till Quickbits egen flaggskeppsprodukt Quickbit Pay lanserades, men sedan Quickbit Pay lanserades har behovet av dessa försvunnit. 

Idag har Quickbit därför ingått ett förlikningsavtal med Parman som innebär att Quickbit inte kommer att behöva betala någon tilläggsköpeskilling, samt att Parman kommer att betala tillbaka en symbolisk summa för Quickbits omkostnader. Då Quickbit nu främst fokuserar på Quickbit Pay minskar värdet av att framgent marknadsföra Quickbit Checkout. I och med detta såg Quickbit behovet av att avtala bort klausuler med framtida ekonomiska anspråk på verksamheten kopplat till transaktioner.

För ytterligare information kontakta:

Daniel Sonesson, VD

+ 46 73 530 30 25
ir@quickbit.com 

————————————

Quickbit är ett svenskt fintechbolag som grundades 2016 med målet att förenkla för fler människor och företag att använda kryptovaluta i sin vardag. Idag erbjuder Quickbit säkra och användarvänliga produkter för såväl e-handlare som kunder. Med hittills över €1 miljard i transaktioner genomförda på blockchain, har Quickbit redan möjliggjort och stärkt användningen av kryptovalutor för individer runt om i världen. Quickbit är sedan juli 2019 noterat på NGM Nordic SME. För mer information, besök www.quickbit.com