Quickbit stärker ledningsgruppen med Head of Compliance

Quickbit meddelar idag en förstärkning av ledningsgruppen. Elvira Vänerfors, tidigare Senior Compliance Officer & Group MLRO på Quickbit, kommer att tillträda en ny roll som Head of Compliance och bli en del av ledningsgruppen.

Sedan juni 2021 har Elvira varit en stor bidragande faktor till Quickbits framgångar inom Legal & Compliance teamet. Elvira har bland annat arbetat med att göra Quickbits egenutvecklade produkter redo för marknaden.

Quickbit har inom ramen för omorganisationen och sina förberedelser för att lansera egna tjänster genomgått förändringar, vilka ställt nya krav på hantering, reglering och processer. I detta arbete har Elvira sedan våren 2023 varit en drivande och ledande faktor i Quickbits arbete. Elvira är därmed en nyckelperson i Quickbits nya organisation vilken också omnämnts som Quickbit 2.0.

Elvira arbetar idag bland annat med tillstånd i de marknader där Quickbit har verksamhet, förberedande arbete för den kommande EU-harmoniserade MiCA-förordningen (Markets in Crypto Assets), samt ansvarar för Quickbits arbete för att motverka penningtvätt och terroristfinansiering i de egenutvecklade produkterna.

Elvira har en juristexamen från Stockholms Universitet och kom till Quickbit från Telia Company där hon arbetade som Group Ethics & Compliance Officer.

”Jag tycker det är fantastiskt spännande att få vara en del av den resa vi gör på Quickbit. Min ambition är att fortsätta bidra till bolagets utveckling och expansion”, säger Elvira Vänerfors, Head of Compliance.

”Quickbit tar idag ytterligare steg i och med att vi kan välkomna Elvira Vänerfors som ordinarie medlem i ledningsgruppen som vår nya Head of Compliance. Elvira och Quickbit är en perfect match och jag känner mig stärkt i och med de steg vi tar som organisation. I och med detta står Quickbit starkt redo för den viktiga resa vi ska göra i att genomföra en hållbar, planerad och strukturerad expansion”, säger Daniel Sonesson, VD Quickbit.

Ledningsgruppen består nu av Daniel Sonesson, VD, Daniel Boettge, CFO, Martin Samuelsson, CPO, Jesper Sundström, Head of Growth och Elvira Vänerfors, Head of Compliance.

För ytterligare information kontakta:

Daniel Sonesson, VD

+ 46 73 530 30 25
ir@quickbit.com 

————————————

Quickbit är ett svenskt fintechbolag som grundades 2016 med målet att förenkla för fler människor och företag att använda kryptovaluta i sin vardag. Idag erbjuder Quickbit säkra och användarvänliga produkter för såväl e-handlare som kunder. Med hittills över €1 miljard i transaktioner genomförda på blockchain, har Quickbit redan möjliggjort och stärkt användningen av kryptovalutor för individer runt om i världen. Quickbit är sedan juli 2019 noterat på NGM Nordic SME. För mer information, besök www.quickbit.com