Quickbit uppdaterar kring förvärv av aktier

Quickbit meddelar idag att styrelsen, ledningen och vissa andra intressenter nu har ingått bindande avtal om förvärv av samtliga aktier som tecknats av garanter och som varit till salu

Transaktionen har genomförts som en så kallad blocktransaktion, och omfattar 7 398 147 aktier. Kursen uppgår till 0,41 kr per aktie och är samma kurs som teckningskursen var i den i november avslutade företrädesemissionen. 

De  insynspersoner som har förvärvat aktier i transaktionen samt respektive insynspersons antal förvärvade aktier ser ut enligt följande:

Peter Liljeroos, styrelsens ordförande – 105 741 aktier (deltog även i företrädesemissionen med 725 136 aktier pro rata)

Henrik Vilselius, ledamot – 500 000 aktier (deltog även i företrädesemissionen med 45 000 aktier pro rata)

Scott Wilson, ledamot – 60 000 aktier

Daniel Sonesson, VD – 426 325 aktier

Daniel Boettge, CFO – 426 325 aktier

Martin Samuelsson, Chief Product Officer – 38 500 aktier

Jesper Sundström, Head of Growth – 98 000 aktier

Elvira Vänerfors, Head of Compliance – 120 084 aktier

Övriga aktier i transaktionen uppgår till 5 623 172 och har förvärvats av övriga anställda som inte är insynspersoner och fyra externa intressenter, varav två är befintliga ägare och två är nytillkomna ägare.

För ytterligare information kontakta:

Daniel Sonesson, VD

+ 46 73 530 30 25
ir@quickbit.com 

————————————

Quickbit är ett svenskt fintechbolag som grundades 2016 med målet att förenkla för fler människor och företag att använda kryptovaluta i sin vardag. Idag erbjuder Quickbit säkra och användarvänliga produkter för såväl e-handlare som kunder. Med hittills över €1 miljard i transaktioner genomförda på blockchain, har Quickbit redan möjliggjort och stärkt användningen av kryptovalutor för individer runt om i världen. Quickbit är sedan juli 2019 noterat på NGM Nordic SME. För mer information, besök www.quickbit.com