Quickbit utökar samarbetet med Paysecure

Quickbit meddelar idag att de har skrivit ett avtal om utökat samarbete med sin partner Paysecure. Det utökade partnerskapet innebär att Paysecure kommer att förmedla flöden av kunder och användare från sin befintliga transaktionsstruktur. Paysecure kommer även genom aktiv marknadsföring och kundbearbetning av sitt nätverk, bidra till ökad tillväxt i gemensamt förvärvade kunder. Om Paysecure uppfyller vissa kommersiella milstolpar, kommer de att kompenseras med möjligheten att förvärva aktier i Quickbit. Detta skapar ett långsiktigt gemensamt affärsintresse.

I september påbörjade Quickbit ett samarbete med teknikbolaget Paysecure, som är specialiserat inom betaltjänster. Samarbetet innebär bland annat att Quickbit får tillgång till deras betalplattform och access till ett stort nätverk av merchants. Utöver det bistår Paysecure med kunskap och kännedom inom betalteknik som ska leda till bättre förutsättningar för ökat antal merchants till Quickbit Pay och användare till Quickbit App. 

Nu skriver Quickbit ett avtal med Paysecure om ett utökat samarbete. Det utökade samarbetet innebär att Paysecure, med vd Amit Hooja, kommer att intensifiera sitt arbete med att stödja Quickbit med att öka antalet merchants och användare till Quickbits produkter. 

Paysecure kommer aktivt driva sina befintliga användare till Quickbit App. Detta kommer att skapa ökad tillväxt i antal transaktioner och användare, och därmed även ett ökat intresse för Quickbits egenproducerade lösningar hos nya kunder. Paysecure kommer även att förmedla flöden av kunder och användare från sin befintliga transaktionsstruktur till Quickbit och bearbeta gemensamt förvärvade kunder i sitt nätverk. Dessa marknadsföringsåtgärder och dess närliggande insatser tillhandahålls helt av Paysecure. I gengäld kommer Paysecure få möjlighet att teckna aktier i Quickbit till ett rabatterat pris. Möjligheten att teckna aktier är villkorat av att vissa kommersiella milstolpar relaterade till antal aktiva användare i Quickbit App uppnås. Därmed kommer Paysecure genom det utökade samarbetet att bidra än mer till Quickbits tillväxt samt ha incitament att fortsätta bidra till Quickbits utveckling som en potentiell ägare. 

Bakgrunden till det utökade samarbetsavtalet är att Paysecure har stor tilltro till Quickbit och dess produkter. Det finns ingen tidsplan i avtalet kopplat till när milstolparna ska uppfyllas för att Paysecure ska få teckna aktier i Quickbit enligt överenskommelse. Teckningskursen vid en möjlighet att teckna aktier för Paysecure kommer att vara rabatterat utifrån vad kursen står i vid tidpunkten för ett eventuellt uppfyllande av de kommersiella villkoren. Utspädningen vid uppfyllandet av den första kommersiella milstolpen kan maximalt komma att innebära en utspädning om cirka 10 procent.

“Samarbetet med Paysecure är lysande nyheter för Quickbit. Detta partnerskap kommer ge oss avsevärt mycket bättre förutsättningar att generera användare och vinna kunder för snabbare och mer hållbar omsättningsökning. Det är ett partnerskap som kan komma att vida överträffa den tidigare transaktionsstrukturen. Det ger Quickbit stort självförtroende i att våra satsningar är de rätta och att vi kommer bli ett starkare bolag framåt när vårt nya partnerskap börjar leverera fullt ut”, säger Daniel Sonesson, VD Quickbit.

För ytterligare information kontakta:

Daniel Sonesson, VD

+ 46 73 530 30 25
ir@quickbit.com 

Denna information är sådan information som Quickbit är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 november 2023 kl. 17:30.

————————————

Quickbit är ett svenskt fintechbolag som grundades 2016 med målet att förenkla för fler människor och företag att använda kryptovaluta i sin vardag. Idag erbjuder Quickbit säkra och användarvänliga produkter för såväl e-handlare som kunder. Med hittills över €1 miljard i transaktioner genomförda på blockchain, har Quickbit redan möjliggjort och stärkt användningen av kryptovalutor för individer runt om i världen. Quickbit är sedan juli 2019 noterat på NGM Nordic SME. För mer information, besök www.quickbit.com