Quickbit utser ny VD – ökat fokus på förvärv och expansion

Quickbit eu AB (Quickbit) befinner sig i en expansiv fas med flertalet kommande produktlanseringar, vilket medfört behov av en förstärkt ledning. Jörgen Eriksson tillträder därmed rollen som koncernchef, samtidigt utser styrelsen Serod Nasrat till ny VD i Bolaget. 

Jörgen kommer att arbeta med Bolagets internationella expansion samt strategiska förvärv, ett område som nu kräver fokus och framförallt senior kompetens samt insikt i finansmarknaden på internationell nivå. 

Serod kommer i egenskap av VD ha det övergripande ansvaret för Quickbits dagliga verksamhet samtidigt som han fortsätter att ansvara för bolagets strategiskt viktiga transformationsprojekt. Syftet med projektet är att expandera verksamheten inom de olika vertikaler som ska driva publik acceptans av kryptovaluta.

Serod har fram till idag varit ansvarig för uppbyggnaden av verksamheten i Stockholm samt rekrytering av de nyckelpersoner som nu arbetar i våra projekt. Med sin bakgrund och sina tidigare erfarenheter hos Quickbit är han nu mogen att ta VD ansvaret för Bolaget.

Med rötterna i Stockholm har Serod efter slutförda universitetsstudier i New York (BBA inom Finance and IT Management) en gedigen erfarenhet som managementkonsult där han inom bank- och finanssektorn drivit komplexa strategi- och transformationsprojekt i New York och Stockholm. Serod kommer närmast från Deloitte där han arbetat 6 år med att leda och koordinera globala projekt hos företag med strikta regulatoriska efterlevnadskrav.

“Jag har alltid attraherats av blockkedjeteknikens disruptiva styrka och tar mig an uppgiften med stor ödmjukhet. Nu ska vi utveckla verksamheten och skapa förutsättningar för nästa fas, där Bolaget ska bli en ledande aktör som banar väg för global acceptans av kryptovaluta.” säger Serod Nasrat, VD för Quickbit.

“Jag har under en period haft fokus på Bolagets process mot notering på NGM Nordic MTF och kan med den här förändringen koncentrera mig på nästa steg i Bolagets expansion, vilket är strategiskt viktigt för utvecklingen av vår affär.” säger Jörgen Eriksson.

“Serod är en lagspelare med stor erfarenhet av att leda globala team med risk- och transformationsprofil. Hans kompetens inom finans, teknik och entreprenörskap fyller på ett utmärkt sätt Bolagets kravprofil. Under hans ledning är vi förvissade om att Bolaget utvecklas enligt fastlagd strategi där helt nya tjänster och lösningar inom kort kommer växa fram. Med Jörgen i sin nya roll får vi samtidigt en strukturerad process inom ett viktigt strategiskt område.” säger Sven Hattenhauer, styrelseordförande i Quickbit.

För ytterligare information kontakta:

Sven Hattenhauer, styrelseordförande, QuickBit eu AB (publ), sven.hattenhauer@quickbit.eu, +46 72 303 71 00

——————————————————————-

QuickBit är ett svenskt fintechbolag som utvecklar tekniklösningar för kryptovalutor och blockchain för den globala marknaden. QuickBit ger sina kunder möjlighet att använda kryptovaluta för snabb, enkel och säker e-handel och erbjuder e-handlare blockchain-säkrade lösningar. QuickBit eu AB (publ) har sitt säte i Stockholm och är moderbolag till QuickBit Limited, ett helägt, operativt dotterbolag i Gibraltar.

Denna information är sådan information som QuickBit eu AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 augusti 2019 klockan 08.30. 

Release