Quickbits valberedning föreslår omval av styrelseordförande och nyval av fyra styrelseledamöter

Quickbits valberedning föreslår omval av Mikael Karlsson och nyval av Henrik Vilselius, Daniel Sonesson, Scott Wilson och Elena Kontou som styrelseledamöter, samt omval av Mikael Karlsson som styrelsens ordförande, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Jan Frykhammar och Hammad Abuiseifan har avböjt omval. Kallelse till årsstämma meddelas separat.

En beskrivning av de föreslagna nya styrelseledamöterna återfinns nedan.

Henrik Vilselius, född 1963

Utbildning: Civ. Ing. från KTH.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Henrik är en erfaren entreprenör, investerare och senior advisor. Henrik är senior advisor (och aktiv styrelseledamot) till företag främst inom IT/media/tech/säkerhetsbranschen.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i United Blue Light Ekonomisk förening. Styrelseledamot i Screen9 Holding AB (publ), Screen9 Aktiebolag, Picsearch Services Aktiebolag, BrandFactory Holding AB, SKYSENSE AB, Staffers AB och ADSX AB.

Henrik Vilselius är oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning samt till Bolagets större

aktieägare.

Henrik Vilselius äger 50 000 i Quickbit eu AB (publ).

Daniel Sonesson, född 1977

Utbildning: Företagsekonomi, Handelshögskolan i Göteborg.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Mer än 18 års erfarenhet från affärsutveckling, strategi och ledarskap inom Tech och ”talangsektorn”. Daniel har tidigare arbetat på Universum, LinkedIn, Blocket Jobb SUP46.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i och VD för Lovorda AB.

Daniel Sonesson är oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning samt till Bolagets större

aktieägare.

Daniel Sonesson äger 25 949 i Quickbit eu AB (publ).

Elena Kontou, född 1988

Utbildning: Juristexamen, University of Leicester.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Advokat och VD för Sepaga E.M.I. Limited.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i och VD för Sepaga E.M.I. Limited. Medlem i det cypriotiska advokatsamfundet.  

Elena Kontou är oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning samt till Bolagets större

aktieägare.

Elena Kontou äger inga aktier i Quickbit eu AB (publ).

Scott Wilson, född 1957

Utbildning: Kandidatexamen i handel, University of Toronto.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Konsultprojekt som involverar e-handel, internationella affärs- och managementtjänster. Uppdrag inom olika branscher av mjukvaruutveckling, distribution, marknadsföringstjänster och internationell finansiering. Scott Wilson har varit styrelseledamot i Quickbit eu AB (publ) 2019/2020.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Aurentum 1 LLP.  

Scott Wilson är oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning men beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Scott Wilson äger inga aktier i Quickbit eu AB (publ).

Valberedningen består av av Mikael Karlsson (styrelsens ordförande), Scott Wilson (Aurentum LLP) (ordförande i valberedningen), Anders Lindell (Nilezia Holdings Limited) och Alexander Mihas (privat innehav).

För ytterligare information kontakta:

Mikael Karlsson, Styrelseordförande
ir@quickbit.com 

Denna information är sådan information som Quickbit eu AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande fredag den 21 oktober 2022 klockan 15.00 (CET).

————————————

Quickbit är ett svenskt fintechbolag som grundades 2016 med målet att förenkla för fler människor och företag att använda kryptovaluta i sin vardag. Idag erbjuder Quickbit säkra och användarvänliga produkter för såväl e-handlare som kunder. Med hittills över €900 miljoner i transaktioner genomförda på blockchain, har Quickbit redan möjliggjort och stärkt användningen av kryptovalutor för individer runt om i världen. Quickbit är sedan juli 2019 noterat på NGM Nordic SME. För mer information, besök www.quickbit.com