Quickbits valberedning lämnar förslag på ny styrelseordförande till extra bolagsstämma

Quickbits valberedning föreslår nyval av Peter Liljeroos som styrelseordförande på den extra bolagsstämman som kallats till den 22 maj 2023. 

Peter Liljeroos är född 1974 och utbildad inom fastighetsförvaltning på Chalmers Tekniska Högskola. Han har 25 års erfarenhet inom säkerhetsbranschen, inkluderat VD och styrelseledamot i Avarn-koncernen. Med 20 års erfarenhet av ledande funktioner och affärsutveckling som ägare, VD och genom styrelseengagemang har Peter arbetat med starkt fokus på tillväxt, såväl organisk som via förvärv. Peter är oberoende i förhållande till bolaget, dess ledning och bolagets större aktieägare. Han innehar 807 707 aktier i Quickbit privat. 

“Jag känner mig hedrad över utnämnandet och möjligheten att ta över styrelseordförandeuppdraget i Quickbit. Min motivation är hög och jag är fullt redo att fortsätta leda det arbete som Quickbits nya styrelse sedan i november 2022 har påbörjat”, säger Peter Liljeroos. 

För ytterligare information kontakta:

Daniel Sonesson, Interim VD

+ 46 73 530 30 25
ir@quickbit.com 

————————————

Quickbit är ett svenskt fintechbolag som grundades 2016 med målet att förenkla för fler människor och företag att använda kryptovaluta i sin vardag. Idag erbjuder Quickbit säkra och användarvänliga produkter för såväl e-handlare som kunder. Med hittills över €1 miljard i transaktioner genomförda på blockchain, har Quickbit redan möjliggjort och stärkt användningen av kryptovalutor för individer runt om i världen. Quickbit är sedan juli 2019 noterat på NGM Nordic SME. För mer information, besök www.quickbit.com