Quickbits VD avgår på egen begäran, Anders Jonson utsedd till tillförordnad VD

Quickbits VD Hammad Abuiseifan har meddelat styrelsen att han avgår på egen begäran av personliga skäl. Styrelsen har utsett Anders Jonson, Chief Operating Officer sedan augusti 2022, till tillförordnad VD från och med idag till dess att en permanent VD tillträder.

Hammad Abuiseifan lämnar sin befattning som VD och koncernchef för Quickbit av personliga skäl. Styrelsen har utsett bolagets COO Anders Jonson till tillförordnad VD och koncernchef. Anders kommer att tillträda omgående men kommer fortsätta i sin roll som COO för bolaget. Hammad kommer att kvarstå som styrelseledamot i bolaget samt inneha en rådgivande roll till Anders Jonson under en övergångsperiod. Bolaget har inlett en process för att rekrytera en permanent VD och koncernchef för Quickbit. 

”Vi har under min tid som VD fortsatt breddat vår produktportfölj, lanserat ett antal nya produkter och ökat vår närvaro på ett flertal marknader samt förvärvat tekniska plattformar för snabbare ”time-to-market”. Jag träder nu av min operativa roll inom bolaget för att återgå till en mer strategisk styrelseroll. Jag lämnar med varm hand över stafettpinnen till Anders och kommer att finnas kvar som rådgivare”, säger Hammad Abuiseifan, VD Quickbit.

”Styrelsen tackar Hammad för sina insatser som operativ VD och koncernchef hos Quickbit under en intensiv period med ett flertal produktlanseringar”, säger Mikael Karlsson, Styrelseordförande Quickbit.

För ytterligare information kontakta:

Mikael Karlsson, Styrelseordförande

+46 722 350 996
ir@quickbit.com

Denna information är sådan information som Quickbit eu AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande måndag den 19 september 2022 klockan 08.30 (CET).

————————————
Quickbit är ett svenskt fintechbolag som grundades 2016 med målet att förenkla för fler människor och företag att använda kryptovaluta i sin vardag. Idag erbjuder Quickbit säkra och användarvänliga produkter för såväl e-handlare som kunder. Med hittills över €900 miljoner i transaktioner genomförda på blockchain, har Quickbit redan möjliggjort och stärkt användningen av kryptovalutor för individer runt om i världen. Quickbit är sedan juli 2019 noterat på NGM Nordic SME. För mer information, besök www.quickbit.com