Sista dag för handel med BTA i Quickbit eu AB (publ)

Quickbit eu AB:s (publ) företrädesemission av aktier, vars teckningsperiod avslutades den 6 november 2023, har nu registrerats av Bolagsverket. Bolaget meddelar härmed att sista dag för handel med BTA (betald tecknad aktie) är den 12 december 2023 och att stoppdag är den 14 december 2023. Aktierna beräknas distribueras till VP-konto/depå den 18 december 2023.

Antal aktier och aktiekapital

Efter registrering av företrädesemissionen hos Bolagsverket uppgår antalet aktier i Bolaget till 139 680 248 aktier och aktiekapitalet till 1 396 802,4800 kronor.

Rådgivare

I samband med företrädesemissionen har Eminova Fondkommission AB agerat rådgivare och emissionsinstitut.

För ytterligare information kontakta:

Daniel Sonesson, VD

+ 46 73 530 30 25
ir@quickbit.com 

————————————

Quickbit är ett svenskt fintechbolag som grundades 2016 med målet att förenkla för fler människor och företag att använda kryptovaluta i sin vardag. Idag erbjuder Quickbit säkra och användarvänliga produkter för såväl e-handlare som kunder. Med hittills över €1 miljard i transaktioner genomförda på blockchain, har Quickbit redan möjliggjort och stärkt användningen av kryptovalutor för individer runt om i världen. Quickbit är sedan juli 2019 noterat på NGM Nordic SME. För mer information, besök www.quickbit.com