Stundande dubbellansering av Quickbit’s merchantprodukter

Quickbit är idag glada att meddela att man kommit överens med säljaren av de förvärvade produktplattformarna om återlansering av Quickbit Checkout i samarbete med en ny partner. Bolaget ämnar att återlansera produkten samtidigt som lanseringen av Quickbit Pay och initiala intäkter är därmed estimerade redan under Q4 ‘22/23.

Quickbit meddelade marknaden den 14e april 2023 att de väljer att dra tillbaka lanseringen av B2B produkten Checkout. Sedan det förra pressmeddelandet har Quickbit arbetat intensivt med att hitta en lösning för att återlansera produkten under Q4 ‘22/23. Nu har Quickbit och säljaren framgångsrikt nått en överenskommelse kring återlansering av Quickbit Checkout tidigt i Q4 ‘22/23. Detta möjliggörs genom en samarbetspartner och medför inga merkostnader för Quickbit.

Arbetet med att färdigställa Quickbit Pay fortlöper parallellt, enligt plan. Bolaget är inne i den slutgiltiga testfasen och alla inblandade inväntar med spänning go-live under kvartalet. 

“Detta är den bästa tänkbara lösningen för alla parter. Vi har jobbat hårt de senaste månaderna med att återskapa värdena från Checkout i vår egenutvecklade produkt Quickbit Pay. Kombinationen av Quickbit Checkout och Quickbit Pay möjliggör en mer diversifierad produktportfölj som har en större adresserbar marknad”, säger Daniel Sonesson, Interim VD Quickbit och fortsätter: 

“Vi har en intressant tid framför oss och jobbar tätt tillsammans med partners för en bred lansering av våra merchant-produkter. Den sammanslagna intäktspotentialen för dessa produkter är större än någonsin!”

För ytterligare information kontakta:

Daniel Sonesson, Interim VD

+ 46 73 530 30 25
ir@quickbit.com 

Denna information är sådan information som Quickbit eu AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 april 2023 klockan 07.30 (CET).

————————————

Quickbit är ett svenskt fintechbolag som grundades 2016 med målet att förenkla för fler människor och företag att använda kryptovaluta i sin vardag. Idag erbjuder Quickbit säkra och användarvänliga produkter för såväl e-handlare som kunder. Med hittills över €1 miljard i transaktioner genomförda på blockchain, har Quickbit redan möjliggjort och stärkt användningen av kryptovalutor för individer runt om i världen. Quickbit är sedan juli 2019 noterat på NGM Nordic SME. För mer information, besök www.quickbit.com