Styrelseledamot Johan Lund avgår på egen begäran

Johan Lund, som sedan 2018 är styrelseledamot i Quickbit eu AB (publ), har meddelat att han utträder ur styrelsen på egen begäran. Bakgrunden till beslutet är en kombination av Johan Lunds vilja att fokusera på sin roll som VD för Front Ventures samt sin familj.

– Jag vill å styrelsens vägnar rikta ett tack till Johan för hans insats under åren och för den korta tid vi hann samarbeta. Arbetet med att se över styrelsens sammansättning pågår kontinuerligt och i den processen ser vi mångfald och FinTech-kompetens som särskilt viktigt, säger Mikael Karlsson, styrelsens ordförande.

För ytterligare information kontakta:
Mikael Karlsson, styrelseordförande, Quickbit eu AB (publ)
mikael.karlsson@quickbit.com

P-A Nyman, Head of Investor Relations, Quickbit eu AB (publ)
pa@quickbit.com

+46 70 813 22 02
 

————————————

Quickbit är ett svenskt fintechbolag som grundades 2016 med målet att fler människor och företag ska använda kryptovaluta i sin vardag. Idag erbjuder Quickbit lösningar för e-handlare att ta betalt i kryptovaluta och kommer framöver även att lansera lösningar för människor att enkelt kunna använda kryptovaluta i sin vardag. Våra drygt 40 medarbetare finns på fyra ställen – Stockholm, Gibraltar, Tallinn och Lahore i Pakistan. Quickbit är sedan juli 2019 noterat på NGM Nordic SME. Läs mer på https://quickbit.com

Denna information är sådan information som Quickbit eu AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 maj 2021 klockan 07.35.

Johan Lund utträde styrelsen