Styrelseledamot Lars Melander förvärvar aktier i QuickBit

Lars Melander, styrelseledamot i QuickBit, har den 7 januari förvärvat totalt 50 000 aktier i QuickBit.

Lars Melander, som invaldes till styrelseledamot vid årsstämman den 18 december 2019, har den 7 januari 2020 förvärvat 50 000 aktier i QuickBit. Aktierna förvärvades till en genomsnittlig kurs om 12,10 kronor.

Lars Melander ägde före köpet inga aktier i QuickBit.

 

 

För mer information vänligen kontakta:
Per-Anders Nyman, Head of Investor Relations & Communication QuickBit eu AB (publ)
e-post: pa@quickbit.eu
Telefon +46 708 13 22 02

——————————————————————-

QuickBit är ett svenskt fintechbolag som utvecklar tekniklösningar för kryptovalutor och blockchain för den globala marknaden. QuickBit ger sina kunder möjlighet att använda kryptovaluta för snabb, enkel och säker e-handel och erbjuder e-handlare blockchain-säkrade lösningar. QuickBit eu AB (publ) har sitt säte i Stockholm och är moderbolag till QuickBit Limited, ett helägt, operativt dotterbolag i Gibraltar.

Release