Styrelseordförande Sven Hattenhauer förvärvar aktier i QuickBit

Sven Hattenhauer, styrelseordförande i QuickBit, har den 17 april förvärvat totalt 15 000 aktier i QuickBit. Förvärvet skedde via bolag.

Sven Hattenhauer har, via bolag, den 17 april förvärvat 15 000 aktier i QuickBit. Aktierna förvärvades till en genomsnittlig kurs om 9,48 kronor.

Sven Hattenhauer ägde före köpet 84 500 aktier. Efter köpet den 17 april uppgår Sven Hattenhauers totala innehav till 99 500 aktier. Aktierna ägs privat och via bolag.

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

P-A Nyman, Investor Relations QuickBit eu AB (publ)

E-post: pa@quickbit.eu

Telefon: +46 708 13 22 02

_______________________

QuickBit är ett svenskt fintechbolag som utvecklar tekniklösningar för kryptovalutor och blockchain för den globala marknaden. QuickBit ger sina kunder möjlighet att använda kryptovaluta för snabb, enkel och säker e-handel och erbjuder e-handlare blockchain-säkrade lösningar. QuickBit eu AB (publ) har sitt säte i Stockholm och är moderbolag till QuickBit Limited, ett helägt, operativt dotterbolag i Gibraltar

 

RELEASE