Styrelseordförande Sven Hattenhauer utökar innehavet i QuickBit

Sven Hattenhauer, styrelseordförande i QuickBit, har den 23 juni förvärvat totalt 5 500 aktier i QuickBit. Förvärvet skedde via bolag.

Sven Hattenhauer har, via bolag, den 23 juni förvärvat 5 500 aktier i QuickBit. Aktierna förvärvades till en genomsnittlig kurs om 9,46 kronor.

Sven Hattenhauer ägde före köpet 99 500 aktier. Efter köpet den 23 juni uppgår Sven Hattenhauers totala innehav till 105 000 aktier. Aktierna ägs privat och via bolag.

 

För ytterligare information kontakta:

P-A Nyman, Head of Investor Relations QuickBit eu AB

pa@quickbit.eu

+46 708 13 22 02

————————————

QuickBit är ett svenskt fintechbolag som grundades 2016 med målet att fler människor och företag ska använda kryptovaluta i sin vardag. Idag erbjuder QuickBit lösningar för e-handlare att ta betalt i kryptovaluta och kommer framöver även att lansera lösningar för människor att enkelt kunna använda kryptovaluta i sin vardag. Våra drygt 40 medarbetare finns på fyra ställen – Stockholm, Gibraltar, Tallinn och Lahore i Pakistan. QuickBit är sedan juli 2019 noterat på NGM Nordic SME. Läs mer på https://investor.quickbit.com