VD-brev oktober 2019

Kära aktieägare

Första kvartalet för räkenskapsåret 2019-2020 är till ända. Alla siffror är inte klara, men det står redan klart att vi kommer uppfylla tidigare kommunicerade förväntningar om förbättrat kassaflöde och ökad vinst.

De senaste två kvartalen har bolaget nått flera viktiga milstolpar, bland annat:

  • Kassaflödet har under Q1 stärkts med 20 miljoner kronor.
  • QuickBit har under september månad stått för flest Litecoin (LTC) transaktioner på LTC blockkedjan i världen.
  • Verksamheten har vuxit till 32 heltidsanställda varav 9 sitter i Stockholm.
  • Under sommaren flyttade vi in i större lokaler på Norrlandsgatan 12 i Stockholm, för att möjliggöra fortsatt expansion och rekrytering.

Vårt mål är att skapa en branschstandard och bli marknadsledande

QuickBit erbjuder en unik lösning för handel i kryptovalutor. Målet är att bli den aktör som skapar flest nya kryptoanvändare i världen och att vara marknadsledande i att integrera användandet av kryptovalutor i vardaglig handel, och därmed sammantaget skapa en branschstandard. Det är ambitiösa men realistiska mål då vi ligger långt fram på de viktiga områdena och är väl positionerade för fortsatt expansion.

Vi befinner oss i en stark tillväxtfas och fortsätter rekrytera talanger med spetskompetenser inom de områden som möjliggör att nå våra ambitiösa mål. Att grunden vi står på förblir fortsatt stabil är en förutsättning för att klara vår tillväxtplan, med fokus på ökad vinst och att diversifiera våra intäktskällor genom att bredda vår produktportfölj.

Den närmaste tiden kommer QuickBit ta fram lösningar och produkter som är med och bildar det ekosystem som krävs för att öka acceptans av kryptovalutor. Det är kundperspektivet som styr hela vår utveckling, här gör vi inga kompromisser. Bolag som är disruptiva skapar en ny marknad och nytt beteende hos människor, och löser ett problem på ett så effektivt sätt att de tränger bort etablerade och marknadsledande aktörer. Några exempel på sådana är Uber, AirBnb och Amazon. På samma sätt är det upp till oss att, bland våra kunder, skapa efterfrågan för användning av kryptovaluta som i sin tur accelererar att fler e-handlare möjliggör betalning via kryptovaluta.

Onboarding är nyckeln till den breda massan

Den största tröskeln inom kryptovalutor är onboarding. Det är processen som nya användare av kryptovalutor går igenom. Osäkerheten för förstagångsanvändare är inte obetydlig och därmed blir kundens första upplevelse vad som definierar den produkt eller tjänst som levereras. Vi fokuserar alltid på kundupplevelsen och därmed att förenkla användandet i alla steg.

Genom att skapa förenklade processer som underlättar massanvändning av kryptovaluta kommer QuickBit arbeta mot målet att generera flest nya kryptoanvändare, dvs aktiva plånböcker. Bitcoin har idag 5.8 miljoner aktiva plånböcker, en låg siffra jämfört med antalet VISA-kort som uppgår till 3.3 miljarder.

Förmån att få leda QuickBit på sin disruptiva resa

I november 2018 började jag på QuickBit med uppdraget att dra igång utvecklingen av företagets framtida produkter. I praktiken blev jag därmed även ansvarig för kontoret i Stockholm.

Under 7 år jobbade jag som managementkonsult på Deloitte i New York, London samt Stockholm med huvudfokus att forma klienters operativa miljö så de uppfyller kraven på regelefterlevnad som bank- och finansbranschen ställdes inför efter finanskrisen 2008. Senaste 3 åren jobbade jag som entreprenör i Stockholm, efter 10 år av studier och arbete utanför Sveriges gränser, en erfarenhet som var både lärorik och givande.

Det är min förhoppning att jag i min roll som VD kommer ha stor nytta av min kombinerade bakgrund och erfarenhet från Deloitte och entreprenörskap. Å ena sidan har jag erfarenhet av att jobba med komplexa transformationsprojekt, koordinering av globala team med detaljplanerade strategier, å andra sidan har jag som entreprenör lärt mig att snabbt hitta bra lösningar på olika utmaningar som dyker upp i en verksamhet i utvecklingsfas. Att jag sedan lång tid haft ett brinnande intresse för kryptovalutor bidrar förstås också till mitt engagemang för QuickBit och bolagets sak.

Det är en förmån att få leda bolaget och vårt team i resan mot att utmana traditionella betalningssystem och att förverkliga QuickBits fulla potential.

För ytterliggare information kontakta:

Serod Nasrat, VD
QuickBit eu Ab (publ)
e-post: serod@quickbit.eu
Telefon +46 73 157 63 33

——————————————————————-

QuickBit är ett svenskt fintechbolag som utvecklar tekniklösningar för kryptovalutor och blockchain för den globala marknaden. QuickBit ger sina kunder möjlighet att använda kryptovaluta för snabb, enkel och säker e-handel och erbjuder e-handlare blockchain-säkrade lösningar. QuickBit eu AB (publ) har sitt säte i Stockholm och är moderbolag till QuickBit Limited, ett helägt, operativt dotterbolag i Gibraltar.

Release