VD köper 300 000 aktier i QuickBit

Verkställande direktör i QuickBit eu AB (publ) har fredagen den 29 augusti 2019 köpt 300 000 aktier i QuickBit.

Serod Nasrat, nytillträdd VD i QuickBit, har fredagen den 29 augusti förvärvat 300 000 aktier i bolaget till fredagens stängningskurs om 10,60 kr per aktie. Transaktionen har skett utanför marknaden och har rapporterats till Finansinspektionen i enlighet med gällande regelverk.

För mer information vänligen kontakta:

Sven Hattenhauer, styrelseordförande
QuickBit eu AB (publ)
e-post: sven.hattenhauer@quickbit.eu
Telefon +46 72 303 71 00

——————————————————————-

QuickBit är ett svenskt fintechbolag som utvecklar tekniklösningar för kryptovalutor och blockchain för den globala marknaden. QuickBit ger sina kunder möjlighet att använda kryptovaluta för snabb, enkel och säker e-handel och erbjuder e-handlare blockchain-säkrade lösningar. QuickBit eu AB (publ) har sitt säte i Stockholm och är moderbolag till QuickBit Limited, ett helägt, operativt dotterbolag i Gibraltar.

Denna information är sådan information som QuickBit eu AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 september 2019 klockan 08.00. 

Release