Quickbit Affiliate

Quickbits affiliatelösning ger e-handlare incitament att driva deras kunder mot att betala med kryptovaluta istället för att betala med traditionell valuta. Detta gör att kunderna i sin tur får incitament, oftast i form av rabatter på sina köp.

 

Fördelarna för e-handlarna att ta betalt i krypto


Tydliga fördelar för e-handlare
Historiskt sett drabbas e-handlare som säljer tjänster, jämfört med de som säljer produkter, i högre grad av bedrägerier och återköp då det är lättare att bestrida leverans och betalningsansvar vid köp av en tjänst. En vanlig konsekvens av detta blir då ofta att e-handlaren istället står för kostnaden själv då processen att bevisa leverans av tjänsten är både tids- och kostnadskrävande. När en e-handlare tar betalt i kryptovaluta försvinner bedrägeririsken i transaktionen för e-handlaren.

Kortutgivare anser att det inom vissa branscher föreligger en högre risk än normalt att bedrägerier förekommer. Som en följd av detta belastar kortutgivarna ofta e-handlaren i dessa branscher med högre inlösenavgifter samt längre utbetalningstider. När en e-handlare får betalt i kryptovaluta försvinner dessa inlösenavgifter som påverkar deras lönsamhet negativt. Vidare avslutas också transaktionen direkt, vilket innebär att betalningen är omgående tillgänglig för e-handlaren.

 

Quickbits del i kundens köpprocess


Quickbit säljer kryptovaluta till kunder
Det finns ett flertal fördelar för e-handlare att möjliggöra för deras kunder att betala i kryptovaluta. Vad e-handlare dock saknar är tillräckligt många kunder som har kryptovaluta att betala med, så även om fördelarna är uppenbara för e-handlare så saknas i nuläget ofta kundunderlaget. Det är där Quickbit kommer in i bilden. En kund som vill köpa en tjänst hos en e-handlare som erbjuder betalning i kryptovaluta, erbjuds ofta incitament att betala med kryptovaluta. E-handlare erbjuder dessa incitament, exempelvis rabatter, bättre villkor eller andra fördelar, för att det finns flera fördelar för e-handlare att ta betalt i kryptovaluta istället för traditionella betalningsmetoder som kort eller faktura. När en kund, på en e-handlares hemsida, väljer att betala med kryptovaluta länkas kunden till Quickbit som då säljer kryptovaluta från eget lager till kund. Quickbit erbjuder inte en betalningslösning för e-handlare utan kunden köper kryptovalutan direkt från Quickbit. Vid slutfört köp levererar Quickbit sedan kryptovalutan till kundens digitala plånbok. Kunden kan därefter använda kryptovalutan för att betala för köpet av tjänsten från e-handlaren.

 

Så når vi fler kunder med affiliates

Tids- och kostnadseffektiv anskaffning av kunder
Quickbit marknadsför sin tjänst till e-handlare på ett tids- och kostnadseffektivt sätt via så kallade affiliatenätverk. Ett affiliatenätverk består av flera företag (affiliates) i ett nätverk som marknadsför och introducerar Quickbits lösning till e-handlare. Det är dessa affiliates som har relationen med e-handlarna, Quickbit säljer kryptovaluta till e-handlarnas kunder. Quickbits lösning är helt oberoende av vilken affiliate som skickar kunder, tekniken fungerar universellt. I syfte att optimera marknadsföringen arbetar Quickbit med så kallade Affiliate Network Managers som samlar ihop affiliatenätverk. Genom dessa attraheras ett flertal affiliatenätverk, som i sin tur ger Quickbit tillgång till ett stort antal e-handlare och deras kunder. Quickbit har avtal med Affiliate Network Managers. När Quickbit genomför en transaktion från en kund som kommit via ett affiliatenätverk betalas en provision ut till det affiliatenätverket. Denna provision är mycket låg jämfört med Quickbits intjäning, vilket är positivt ur ett lönsamhetsperspektiv. Quickbit betalar ingen provision till affiliatenätverket innan Quickbit erhållit intäkter. Fördelarna med affiliatemarknadsföring är att den är både tids- och kostnadseffektiv samt att ingen större investering behöver göras i marknadsföringskampanjer med osäkra resultat, vilket även medför en låg risknivå.