Tillväxt

Lönsam och hållbar tillväxt 

Under de år vi funnits har vi vuxit starkt. Vi har också varit lönsamma under en stor del av vår existens. Nu tar vi nästa steg i vår lönsamma tillväxtresa.

Våra lösningar begränsas inte av landsgränser vilket gör att vi kan expandera geografiskt i hög takt till alla marknader där kryptovaluta är tillåtet. Det betyder att fler människor och handlare på fler marknader kan använda våra lösningar. Vi når också tillväxt genom att fortsätta utveckla attraktiva lösningar som alla vill använda och som gör skillnad i vardagen. På så sätt möjliggör vi att så många människor och företag som möjligt över hela världen använder kryptovaluta som betalmedel.

Vår affärsmodell är skalbar och lönsam i grunden. Det innebär att vi kan växa i hög takt utan att göra större investeringar, vilket gör att vi kan fortsätta vara lönsamma trots stark tillväxt. De investeringar vi gör ska främst vara att utveckla nya lösningar som i sin tur skapar ökade intäkter. Vi kan också växa genom att förvärva andra bolag eller ingå partnerskap för att ytterligare stärka vår marknadsposition och vårt erbjudande. Tillväxt och lönsamhet är viktigt för att kunna ge våra ägare avkastning för deras långsiktiga förtroende för oss.