Vision och mission

Quickbits vision är en ekonomi utan gränser

Vi tror på en ekonomi utan gränser. I en sån ekonomi har alla människor tillgång till finansiella tjänster, även om de inte har tillgång till banker. I en ekonomi utan gränser är betalningar för varor samt tjänster eller överföringar mellan människor snabba, smidiga och säkra – oavsett var i världen de utförs eller vilken valuta som används.

En snabbt växande del av vår konsumtion sker online. Vi gör betalningar och överföringar i fler valutor och till fler länder än någonsin förr. Vår värld blir mindre genom att barriärer mellan människor och mellan länder minskar samtidigt som vårt geografiska omfång ökar. Innovationskraft och människans tro på teknik har starkt bidragit till ökad globalisering. Det är också grunden för att skapa en ekonomi utan gränser.

 

Quickbits mission är att underlätta användandet av kryptovalutor i människors och företags vardag

Idag går det att snabbt och smidigt samt till ingen kostnad kommunicera med andra, oavsett var i världen vi befinner oss. Lika enkelt och självklart blir det att utföra snabba och smidiga överföringar och betalningar världen över när de görs med blockchain-teknologi.

Kryptovalutor är för många människor idag ett relativt okänt begrepp. Lika okänt för många är hur deras nuvarande dagliga betalningar rent tekniskt går till. Vi tror att människor inte fokuserar på själva tekniken utan istället på att lösningarna ska vara enkla, säkra och lätta att använda. Därför är vi övertygade om att acceptansen för att använda lösningar baserade på blockchain-teknologi är hög.

Kombinationen av smartphones, ökad e-handel och globalisering medför att människor i allt större grad efterfrågar smidighet, snabbhet och säkerhet vid betalningar och överföringar. Transaktioner genom blockchain möter detta behov på ett sätt som traditionella valutor inte kan. Blockchain möjliggör exempelvis omedelbara internationella överföringar mellan människor till låga kostnader och växling mellan olika valutor till minimala avgifter. Och för handlare försvinner mellanhänder och transaktionskostnader samt ledtider minimeras när blockchain används, vilket betyder att en större del av försäljningen direkt översätts till intäkter. Vi är övertygade om att kryptovaluta och blockchain är fundamentet för att förenkla betalningar och överföringar i framtiden.