Innovation

Innovativa finansiella tjänster som förändrar vardagen 

Vi har vår historia i betalningar och vi drivs av att det ska vara enkelt och billigt att göra snabba och säkra betalningar. Genom vår nuvarande lösning har vi skapat möjlighet för e-handlare i vissa segment att ta betalt i kryptovaluta. Slutanvändaren är de privatpersoner som köper kryptovaluta men våra tjänster har tidigare riktats enbart mot e-handlare. Nu ska vi ta nästa steg – att också utveckla lösningar som riktar sig direkt mot konsumenter.

Vi ska ta fram enkla och säkra lösningar för att exempelvis genomföra betalningar, överföringar och växlingstransaktioner. Vi ser framför oss att människor använder betalkort kopplade till kryptovaluta till alla sina vardagliga inköp. Vi ser också framför oss att överföringar och växlingar av utländsk valuta sker med hjälp av kryptovaluta. Helt enkelt – vi ska göra skillnad i människors vardag genom att ta fram lösningar som alla vill använda. På samma sätt ska vi också skapa fler möjligheter för alla handlare, fysiska såväl som onlinebaserade, att ta betalt i kryptovaluta. Vi ska utveckla lösningar som sänker deras kostnader och som ger dem fler kunder som vill betala med kryptovaluta.

Vi gör det här för att vi är övertygade om att framtidens betalningar baserar sig på blockchain och kryptovaluta. Därför ska vi skapa ett ekosystem av finansiella tjänster baserade på kryptovaluta som tillsammans gör det enkelt och naturligt för människor och företag att använda kryptovaluta i sin vardag.